!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2010/12/30

گزارش آکسیون اعتراضی ایرانیان بلژیک در بروکسل به اعدام ها در ایران


در هوای سرد امروز بروکسل 29 دسامبر 2010 ایرانیان مبارز و آزادیخواه بلژیک به دعوت "اتحاد برای ایرانیان" در برابر سفارت جمهوری اسلامی جمع شدند و اعتراض خود را به اعدام های اخیر در ایران و خطر اعدام های بعدی نشان دادند.
برنامه از ساعت 13 آغاز شد و ایرانیان در صفی متحد شروع به تکرار شعارهایی بر علیه جنایت اخیر رژیم ایران یعنی اعدام های اخیر کردند. حدود 50 نفر در آکسیون شرکت کرده بودند و از نیروهای چپ و دموکرات گرفته تا اتحاد برای ایرانیان، گروهی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای حقوق بشری حاضر بودند. پرچم ها و پلاکاردهای مختلفی در دست حضار بود و همچنین بنر و شعارهایی مشخص بر علیه جمهوری اسلامی، اعدام و شکنجه، حقوق بشر و نیز عکس هایی از جانباختگان اخیر که توسط جمهوری اسلامی در زندان ها اعدام شده بودند مانند فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی و ... و علی صارمی.
نیروهای مختلف به ترتیب شعارهایی می دادند و جمعیت حاضر نیز با صلابت تکرار می کرد. تقریباً اکثر شعارها در نفی مجازات اعدام، سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، اتحاد جنبش های اجتماعی مانند دانشجویان و کارگران و معلمان و همبستگی با مبارزات مردم بود  که به دو زبان فارسی و فرانسه سر داده می شد. مانند:
                   - مرگ بر جمهوری اسلامی
                   - جمهوری اسلامی نابود باید گردد
                   - جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است
                   - جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده
                   - کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد اتحاد
                   - دموکراسی، دموکراسی برای ایران
                   - حقوق بشر، برای ایران
                                                             - ما همه با هم هستیم
                                                            - دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
                                                            - زندانی سیاسی آزاد باید گردد
                                                            - و تعدادی از شعارهای دیگر رایج
  در پایان بخش هایی از بیانیه کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در بلژیک و حزب دموکرات کردستان ایران قرائت شد و آکسیون به پایان رسید.به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: