!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/03/01

آکسیون همبستگی با مبارزات مردم لیبی و ایران

در همبستگی با مبارزات قهرمانانه مردم لیبی بر علیه رژیم دیکتاتوری - نظامی قذافی و در هم سرنوشتی مردم ستمدیده ایران با مردم لیبی، که هر دو خواهان رهایی هستند، روز شنبه 5 مارس تظاهرات برپا می کنیم. از ساعت 16 در برابر سفارت لیبی و همراه با رفقا و دوستان عرب و بلژیکی و ایرانی تجمع می کنیم و شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" را فریاد می زنیم. بعد از یک ساعت در صفوف انترناسیونالیستی و متحدانه به سمت سفارت ایران خواهیم رفت. از مبارزه در برابر سفارت خانه یک رژیم دیکتاتوری که در لبه پرتگاه قرار دارد به مقابل سفارت خانه رژیم دیکاتوری و تئوکراتیکی خواهیم رفت که ترسان و لرزان هرچه در توان دارد برای سرکوب مردم و جوانان به کار می گیرد. می رویم تا رویای نزدیک مردم ایران را از خیابان های تهران و شیراز و اصفهان و رشت و ... در خیابان های بروکسل فریاد زنیم و پادوهای رژیم های دیکتاتوری را در اینجا هم آرام نگذاریم.
الشعب یرید اسقاط النظام
 سرنگونی رژیم های دیکتاتوری با قدرت مردم
و بدون دخالت خارجی

آدرس سفارت لیبی: victoria avenue 28 که به فاصله 500 متری سفارت ایران، در خیابان سمت چپ آن واقع شده است.  

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: