!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/03/11

مبارزه ضد فاشیسم در شهر گنت بلژیک

صحنه هایی از مبارزه ضد فاشیسم در شهر گنت بلژیک
http://www.socialisme.be/lsp/archief/2011/03/11/video.html

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: