!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/04/30

آدرس و مسیر تظاهرات اول ماه مه 2011 بروکسل

آدرس و مسیر تظاهرات اول ماه مه 2011
به تظاهرات اول ماه مه در بروکسل بپیوندید
حرکت ساعت 13 از میدان فان منن (هتل دو ویل سنت ژیل) به سمت میدان انسنس و به سمت میدان روپ

MANIFESTATION ce 1er MAI

Pl. VAN MEENEN (Hôtel de Villes de St-Gilles)
Bus 48. Tram 4,51,3 :Parvis st gilles
13 H., vers la pl. Anneesens -----> pl. Rouppe

http://committeebe.blogspot.com/

2011/04/26

بیانیه اول ماه مه


بیانیه ی اول ماه مه – کمیته ی دفاع از مبارزات مردم ایران، بلژیک
در همکاری و برگزاری در تظاهرات آلترناتیو سالانه همراه با احزاب و سازمان ها، نیروهای ضد پارلمان، کارگران رادیکال و انقلابی بلژیکی و مهاجر در برابر جشن سندیکاهای دولتی
a world to win
مبارزه ی کارگران از ایران تا هند، از چین تا آمریکا، از برزیل تا بلژیک؛ با شعار

"اتحاد طبقاتی بر علیه سرمایه داری"

اول ماه مه 2011 رسیده و روز مبارزه ی متحدانه و مارش کارگران در سراسر جهان است. مبارزات طبقه ی کارگر ایران در سپهر تاریخی - سیاسی ایران همیشه نقطه ی تلاقی منافع طبقات فرودست و فرادست بوده و امروز نیز هم چنان هست. طبقه ی کارگر و جنبش کارگری ایران اکنون در مرحله ی حساسی به سر می برد و در حال گذر از تندپیچی تاریخی است.

بی کاری رشد یابنده به بالاترین سطح خود در طول دوران حاکمیت سرمایه داری اسلامی رسیده و ابعاد تازه ای یافته است. روزانه صدها کارگر از معادن، کارخانه ها و پروژه های بزرگ اخراج می شوند و یا از کار خود معلق می گردند. عدم پرداخت دستمزدها گاه به بیش از 12 ماه می رسد. بیمه و هر ضمانتی در پروسه ی کار که به نوعی سلامت جانی کارگران را حفظ می کرد حذف شده و فرم قراردادهای کاری ظالمانه ترین شکل خود را گرفته اند. در این روزها استثمار در بالاترین سطح خود انجام می گیرد. حوادث کاری فراوان و روزافزون، جان کارگران بسیاری را می گیرد.

زنان کارگر، به عنوان تحتانی ترین لایه ی طبقه ی کارگر نه تنها تمام این فجایع را به صورت مضاعف متحمل می شوند و هم زمان تحت استثمار و ستم جنسی نیز هستند، در عرصه ی تقسیم کار هم 70 درصد کار جهان را انجام می دهند و فقط 1 درصد از مالکیت خصوصی برخوردارند. بازارهای جهان انباشته از کالاهایی است که ارزان ترین کارگرانش برده گان خانه گی هستند و مواد خامش را زنان کشاورز، کارگر و زحمت کش روانه ی بازار می کنند. زنانی که نباید ذره ای از وظایف همسری و مادری و کار مشقت بار خانه گی فرو گذارند.این تمام ماجرا نیست، صندوق‌بین المللی پول با انتشار گزارشی در ماه های گذشته اعلام کرد، نرخ تورم در سال 1389 در ایران حتی با فرض حذف تدریجی قیمت انرژی 3 برابر خواهد شد و به %32 خواهد رسید. و این یعنی بالاترين ميزان در ميان 14 كشور منطقه ی خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان 183 كشور جهان بود. تزریق بی رویه نقدینه گی به بازار تورم و گرانی را به حدی رسانده که هیأت دولت کمیسیون ویژه ای را تشکیل داده تا چندین صفر را از واحد پولی کشور حذف کنند!

حذف یارانه ها و به دنبال آن وعده های دروغین دولت برای برابری سطح دستمزدها با افزایش قیمت ها بزرگترین شوک به مردم بود و بزرگ ترین پیروزی برای هیأت حاکمه ایران. هم جناح حاکم و هم جناح سبز و اصلاح طلبِ رانده شده از قدرت در انجام این پروژه متفق بودند و فقط در نحوه اجرای آن اختلاف داشتند! در این میان قربانی بزرگ مردم بودند و بالطبع کارگران و زحمت کشان.

هیچ کدام از موارد بالا از بی کاری تا حذف خدمات اجتماعی، از حذف یارانه ها تا چندبرابر شدن قیمت آب و برق و گاز بدون توصیه و دستور مستقیم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش نرفتند. امروز بنگاه های کلان سرمایه داری جهانی به یاری نوکران اجرائیشان و یک ارتش مجهز، رودرروی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران ایستاده است. تقسیم کاری جدید این کارتل ها و بانک های جهانی برای طبقه ی کارگر ایران چیزی جدای از استثمار بی حد و حصر طبقه ی کارگر آمریکای لاتین، چین و هند و بلژیک نیست. امروز سرمایه در جست و جوی سود بیشتر مرزها و موانع را پشت سر می گذارد و کارگران ایران و بلژیک و سایر کشورها سوژه ی استثمار سرمایه هستند. 

اما در تقابل با این سیاست ها، طبقه ی کارگر ایران و بلژیک و جهان نیز هم سرنوشت هستند. این طبقه ی جهانی است و نژاد و جنسیت و مرزهای جغرافیایی نمی تواند رسالت این طبقه را تغییر دهد. کماکان سوژه ی تاریخی از ایران تا هند تا بلژیک طبقه ای است که چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش. امروز که فریاد شادی از شمال آفریقا در پی سرنگونی دیکتاتورها می رسد باید دقیقاً در همین زمان برای پیوند مبارزه ی انقلابی و متحدانه کارگران این کشورها و سایر نقاط جهان در برابر نظام سرمایه داری تلاش کرد. افق تغییر، هنوز انقلاب سوسیالیستی است.  

ما بخشی از فعالین چپ و انقلابی ایران در بلژیک، خود را هم رزم و متحدِ طبقاتی انقلابیون و کارگران بلژیک و جهان می دانیم و در مبارزه با بورژوازی، در ملی کردن صنایع به نفع کارگران، تولید کننده گان واقعی و نیروهای کارکن در صفوف آن ها هستیم. ما در سنگر مبارزه ی طبقه ی کارگر فریاد "آزادی زندانیان سیاسی، رهایی زنان، حق تشکل های آزاد کارگری و سندیکای مستقل، تبدیل دانشگاه به مرکز علم نه خرافه، لغو انواع تبعیض جنسیتی و نژادی و ملی و ... و سرنگونی جمهوری اسلامی" را فریاد می زنیم.
کارگران جهان متحد شوید!
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک


2011/04/25

بیاد رفیق بهزاد کاظمی

بیاد رفیق بهزاد کاظمی

رفیق بهزاد کاظمی در آخرین جدال مرگ و زندگی پس از قریب به یک هفته، دیگر چشمان درد آشنایش را باز نکرد و برای همیشه از میان ما رفت. او همچون هزاران مبارز بی نشان خلق از آغوش زمان رفت تا بر بستر تاریخ جاودان بماند. 
رفیق بهزاد از تبار انقلابیونی است که نام شان یادآور کوشش های بی دریغ و خستگی ناپذیر است. بهزاد یک دم از مطالعه، تبلیغ و ترویج ایده های سوسیالیستی فروگذار نبود.
بهزاد، علیرضا ... فقط با نام و یاد رفقای جانباخته در راه انقلاب نزیست بلکه آن آرمان ها را به زندگی بدل کرد و امروز نسل ما وامدار تمام انقلابیونی است که زندگی را به مبارزه و مبارزه را به زندگی بدل کردند.
بهزاد جز معدود مبارزینی بود که فعالین چپ نسل جوان امروز به خوبی و از نزدیک او را می شناسند و از او آموخته اند و جدل رفیقانه با او را تجربه کرده اند. بهزاد یار و یاور بسیاری از فعالین دانشگاهی سال های اخیر بود که هم رزم آن ها در دوران تبعید شد. او عمیقاً به این موضوع معتقد بود که آینده جنبش را جوانان رقم می زنند به خاطر همین بی ادعا و با امکانات محدود مبارزین تبعیدی تمام کوشش خود را به کار می گرفت تا پیوند بین جوانان رادیکال و چپ را تعمیق بخشد.  
روزگاری صدای گرم و پرصلابتش و زمانی گرفتگی صدای بیمارش در برنامه های اتاق اتحاد سوسیالست ها روحیه انقلابی اش را متبادر می کرد. روحیه ی انقلابی اش به ما نیز این امکان را می داد تا به موانع و محدودیت های پیش پای خود فائق آییم. بهزاد در عین اینکه رفیقی سیاسی بود، رفیقی هم دل و مهربان برای مشکلات شخصی نسل ما نیز بود. همیشه در پایان هر گفتگوی رفیقانه یک وظیفه انقلابی در آستین داشت.
ورای این ها او یک انترناسیونالیست بود. بهزاد از طریق ارتباطات گسترده با روشنفکران و انقلابیون کشورهای دیگر درس های زیادی به جنبش ایران منتقل کرد.
بهزاد با رسیدن اولین گروه از تبعیدیان نسل ما، برنامه اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیست ها را برای جوانان سوسیالیست برگزار کرد و بی دریغ رسانه ای را در اختیار ما گذاشت تا در برابر تریبون های قدرتمند نیروهای راست بتوانیم حقایق مبارزات نیروهای چپ در دانشگاه را بیان کنیم.
بهزاد آگاهانه و مجدانه به فضای مجازی تسلیم نشد. ما و سایر فعالین او را در اکثر عرصه های مبارزاتی مختلف و در کشورهای مختلف در سمینارها و کنفرانس ها و تظاهرات و ... می دیدیم. او ناباورانه با جسمی بیمار در عرصه های مبارزاتی و همبستگی با مبارزات مردمی حضور داشت.
هنوز خاطره ی سفرهای بهزاد به بلژیک برای کمیته ی ما تازه است. در اولین سفر برای پشتیبانی از آکسیون ما در حمایت از رفقای دستگیر شده در ایران و برای آشنایی با رفقای غیر ایرانی ما به بروکسل آمد.
در این لحظات سخت مرور خاطرات با او، آن چه امروز بیش از هر زمان ذهن مان را مشغول کرده این است که چقدر سخت است جایگزین او را جستن و یافتن. چقدر مسولیت مان فزونی گرفته است. اشک هایمان را پاک می کنیم و با صلابت بر می خیزیم چرا که اگر او بود نیز همین را می خواست و همین را می کرد. رفتن بهزاد نهیب مان می زند که زمان اندک است و ما باید زودتر رشد کنیم. جنبش انقلابی یکی از استوارترین همراهانش را از دست داد و غمی سنگین برای همگان ببار آورد.

کمیته جوانان ایرانی – بلژیک
committeebe@gmail.com2011/04/24

رفیق بهزاد کاظمی درگذشت

رفیق بهزاد کاظمی؛
همراه و پشتیبان جنبش چپ دانشجویی
یار و همراه جنبش زنان
فعال پیگیر جنبش کارگری
یک انترناسیونالیست واقعی و مبارزی خستگی ناپذیر
یک سوسیالیست انقلابی برای همیشه از میان ما رفت. رفیق بهزاد کاظمی از معدود نیروهای انقلابی بود که پیوند نسل گذشته با نسل جوان و اتحاد نیروهای جوان چپ امروز از دعدعه های همیشگی اش بود.
بهزاد از میان ما رفت اما میراثی برای نسل ما بجای گذاشت که رمز آن اتحاد، مبارزه پیگیر و پایداری است

2011/04/10

ترانه عاشقانه ماندگار ژاک برل

ترانه عاشقانه ژاک برل
http://www.youtube.com/watch?v=za_6A0XnMyw