!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/07/25

فراخوانِ مشترک شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران و هیئت تحریریه​ی نشریه​ی آلترناتیو بر سرِ پیمان با آرمانِ رهاییِ مردم

فراخوانِ مشترک شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران و هیئت تحریریه​ی نشریه​ی آلترناتیو
بر سرِ پیمان با آرمانِ رهاییِ مردم


پیرامون دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

بسیار نادرند هنرمندان و نویسند​ه​گانی که هویت هنریشان پیوندی ناگسستی و عمیق با زنده​گیِ مردم و روح عصیانگری و شورش زمانهشان دارد و بدون شک سرآمدِ چنین نویسنده​گانی در تاریخ ادبیات معاصر ایران احمد شاملو است. شاملو این چهره​ی جاودانه​ی ادبیات ایران که سراسر حیات شاعری و فکریاش جز تلاش برای آزادی و جز بازتاب رنجها و امیدها و پیکارهای انسان نبود؛ همو که روح زیبایی و ظرافت ادبی را در شکلی یگانه با مفاهیم والای انسانی درآمیخت و در سطر سطرِ شعرها و دفترهایاش از رهایی آدمی و جهانی شایسته​ی او سخن گفت. انسانِ شعر شاملو نشانی از “انسان کامل” و “خلیفه​ی الله” ادبیات سنتی و عرفانِ ایرانی-اسلامی نداشت و هرگز تجسم “خیر و زیباییِ” گژدیسه و دروغینِ نظم حاکم بر جهان معاصر نبود. انسانِ شعر شاملو خودِ درد بود، از جنس بچههای اعماق و دختران دشت، انسانی صد در صد زمینی که اگر غم ناناش نبود شاه بیت قصههای شاعر بود و در عین حال انسانی بود به دشواری وظیفه. شعر بامداد اما در زمانهای بالید و برآمد که رپ​رپه طبلهای خون در چیتگر و غرش ببرهای عاشق از دیلمان به گوش میرسید و طوفان انقلاب دست به کار زاییدن کودکانِ ناهم​گون بود و شاملو و شعرش به رسم”حقیقت ادبیات” نمیتوانستند از این مردم بیلبخند و دل به دریا افکناناش جدا باشند و این شد که شعر بامدادِ ستاینده​ی عشق و نبرد از ابراهیمِ در آتش گفت و از آیدا در آیینه، از پرنده نوپرواز گفت و شاخهای که در سیاهیِ جنگل به سوی نور فریاد میکشید. آری شعر شاملو صیقل دهنده​ی سلاحِ آبایی برای روز انتقام شد و هم​راهِ چندین هزار جنگلِ شاداب ناگهان از زمین رویید. شاعر اما در روزگار غریبی که چهره​ی آبی عشق پیدا نبود در کتاب جمعه و کتاب کوچهاش باز از مردم و از پایداریشان گفت و لحظهای دم​خورِ ابلیسِ پیروزمست و گاوگندچاله​دهاناناش نشد تا شعرش چو ققنوسی در باران بر فراز تاریخ مردم به پرواز درآید و جاودانه شود.

در دوازدهمین سال​گردِ درگذشت بامدادِ شاعر و در روزگاری که هنوز خونِ خورشید بر سنگ​فرشهای خیابان نخشکیده است و خشم کوچه در مشتها گره کرده و چخماقها کنار فتیله بی طاقتاند، با حضور بر مزارش با او و شعرش پیمانِ ماندن بر آرمانِ رهایی مردم میبندیم.

وعده​ی ما دوم مرداد ماه بر مزار احمد شاملو،شاعر آزادی.
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران , هیئت تحریریه​ی نشریه​ی آلترناتیو
اول مردادماهِ ۱۳۹۰
http://shorayejavanan.wordpress.com/2011/07/24/فراخوانِ-مشترک-پیرامونِ-دوازدهمین-سا/
http://alternative-magazine.blogspot.com/

2011/07/23

نشریه ی "رادیکال"شماره ی 2

نشریه ی "رادیکال"شماره ی 2/ شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
نشریه ی "رادیکال" شماره ی دوم - شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
در انتشار گسترده این نشریه "شورای جوانان و دانشجویان چپ ایران"
را یاری کنیم

------------------------------------------------------------------------
از اینجا دانلود کنید:ه
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/07/radical-2.pdf
------------------------------------------------
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
iranianfederation@gmail.com
www.shorayejavanan.wordpress.com

2011/07/15

تظاهرات و راه پیمایی اعتراضی در شیلی

تظاهرات و راه پیمایی اعتراضی در شیلی
 دیروز در شیلی یک راه پیمایی 80 هزار نفره از دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، اساتید دانشگاه، والدین و کودکان برگزار شد. این راه پیمایی اعتراضی و بدون اجازه از دولت بود مبنی بر حقی که سرپرستی 90% از نهادهای عمومی را به شهرداری ها می داد و در دوران پینوشه قاونی شده بود. مبارزه ی دیروز که با خشونت پلیس به درگیری بین آنها و مردم انجامید و پلیس برای جلوگیری از نزدیک شدن مردم به محوطه بیرونی کاخ ریاست جمهوری "لا منتا" دست به سرکوب شدید مردم زد.
جوانان که بخش عمده راه پیمایی را تشکیل می دادند با سنگ، تکه های آهن و چوب و قوطی های حاوی رنگ پاسخ حملات پلیس را دادند. در برخی نقاط جوانان از کوکتیل مولوتوف استفاده کردند. در جریان این درگیری طبق آمار رسمی 32 پلیس مجروح و 54 معترض دستگیر شدند. تظاهرات دانش جویی که تبدیل به راهپیمایی ای توده ای شده، در این ماه برای دومین بار است که با شرکت بیش از 80 هزار نفر برگزار می شود.

.

2011/07/08

جان باختن رفیق لیبیایی

از اعتراض در برابر سفارت لیبی و ایران در بروکسل 
تا جان باختن در مبارزات مردم در لیبی 


در نهایت تاسف با خبر شدیم که یکی از رفقای لیبیایی ما که در آکسیون ماه مارس در حمایت از مبارزات خلق عرب و مردم ایران توسط کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک برگزار شده بود و حضور فعال داشت جان باخته است. وی به اتفاق فرزند خود در روزی که فعالین کمیته در برابر سفارت لیبی تجمع کرده بودند حاضر شده و حمایت از مبارزات مردم لیبی را به مبارزه ی مردم ایران پیوند زد. وی به طور مستقل تصاویر و شعارهایی با خود آورده بود و با فرزند نوجوان خود تلاش می کرد شعارهای ما را به زبان های مختلف تکرار کند. در جمع ایرانیان و بلژیکی های حاضر هم تعجب برخی برانگیخته شده بود که چگونه یک عرب با ظاهری مذهبی اینگونه در مبارزه بر علیه قذافی و کلیت رژیم اسلامی ایران فعال است!!! پاسخ وی بسیار کوتاه و ساده بود: مبارزه ی ما با دیکتاتوری با هم است و دیکتاتور مذهبی و نظامی و ... مانند هم هستند! این پاسخ قاطع باوری بود که رفیق ما را بر آن داشت که بعد از اعتراض در برابر سفارت لیبی و سفارت ایران؛ عازم لیبی شود و در مبارزه ای رودر رو با دشمن جان بازد.
 یاد وی را گرامی می داریم. 
تصاویر آکسیون ماه مارس را ببینید: 
http://committeebe.blogspot.com/2011/03/5_06.html