!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/07/23

نشریه ی "رادیکال"شماره ی 2

نشریه ی "رادیکال"شماره ی 2/ شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
نشریه ی "رادیکال" شماره ی دوم - شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
در انتشار گسترده این نشریه "شورای جوانان و دانشجویان چپ ایران"
را یاری کنیم

------------------------------------------------------------------------
از اینجا دانلود کنید:ه
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/07/radical-2.pdf
------------------------------------------------
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
iranianfederation@gmail.com
www.shorayejavanan.wordpress.com

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: