!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/07/08

جان باختن رفیق لیبیایی

از اعتراض در برابر سفارت لیبی و ایران در بروکسل 
تا جان باختن در مبارزات مردم در لیبی 


در نهایت تاسف با خبر شدیم که یکی از رفقای لیبیایی ما که در آکسیون ماه مارس در حمایت از مبارزات خلق عرب و مردم ایران توسط کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک برگزار شده بود و حضور فعال داشت جان باخته است. وی به اتفاق فرزند خود در روزی که فعالین کمیته در برابر سفارت لیبی تجمع کرده بودند حاضر شده و حمایت از مبارزات مردم لیبی را به مبارزه ی مردم ایران پیوند زد. وی به طور مستقل تصاویر و شعارهایی با خود آورده بود و با فرزند نوجوان خود تلاش می کرد شعارهای ما را به زبان های مختلف تکرار کند. در جمع ایرانیان و بلژیکی های حاضر هم تعجب برخی برانگیخته شده بود که چگونه یک عرب با ظاهری مذهبی اینگونه در مبارزه بر علیه قذافی و کلیت رژیم اسلامی ایران فعال است!!! پاسخ وی بسیار کوتاه و ساده بود: مبارزه ی ما با دیکتاتوری با هم است و دیکتاتور مذهبی و نظامی و ... مانند هم هستند! این پاسخ قاطع باوری بود که رفیق ما را بر آن داشت که بعد از اعتراض در برابر سفارت لیبی و سفارت ایران؛ عازم لیبی شود و در مبارزه ای رودر رو با دشمن جان بازد.
 یاد وی را گرامی می داریم. 
تصاویر آکسیون ماه مارس را ببینید: 
http://committeebe.blogspot.com/2011/03/5_06.html

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: