!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/09/07

یادمان دهه شصت - 23 سپتامبر بروکسل

از کشتار دهه ی 60 تا جنایت 67 در بستر 32 سال سرکوب جمهوری اسلامی

بیست و و سوم سپتامبر 2011 ساعت 18 تا 22 – پیانوفابریک، بروکسل