!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/10/15

تصاویر اشغال بروکسل 15 اکتبر

تعدادی از تصاویر اشغال بروکسل 15 اکتبر 2011
 
لینک اشغال و چند شهر دنیا 15 اکتبر 2011
http://roarmag.org/

http://cryptome.org/info/ows-16/ows-16.htm
به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: