!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/01/24

جلسه ی پالتاك سی امين سالگرد قيام آمل

به مناسبت سی امين سالگرد قيام آمل
جلسه ی پالتاك
زمان يكشنبه 29 ژانويه 2012،
ساعت 19 به وقت اروپا، 1 بعد از ظهر به وقت نیویورک و تورانتو

اتاق:
5 Bahman Amol
Middle East / Iran

موضوع:
خاطراتی از برخی رفقای رهبری قيام آمل

با شركت رفقا
جابر كليبی، نوال محسن، شهرزاد مجاب،
امير حسن پور، مريم جزايری

برگزار كننده: * كميته ی بزرگداشت سی امين سالگرد قيام آمل*
 اين كميته به منظور گرامیداشت اين قيام تشكيل شده و می خواهد با برگزاری چند جلسه در پالتاك نسل جوان را با اين رويداد تاريخی آشنا كند.
رفقايی كه علاقمند به بيان خاطرات خود از اين قيام هستند می توانند از طريق آدرس زير با رفيق "شهاب سيروان" تماس گيرند.
ایميل: shsirvan@gmail.com
جزييات و تاريخ جلسات بعدی در اطلاعيه های بعدی و به زودی اعلام خواهد شد.

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: