!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/01/26

سالگرد درگذشت جرج حبش

 سالگرد درگذشت "جرج حبش" انقلابی فلسطینی
26 ژانویه سالگرد درگذشت "جرج حبش" انقلابی فلسطینی و بنیان گذار جبههء خلق برای آزادی فلسطین است. در اواسط دههء ۱۹۷۰، زمانی که بین فلسطینی ها بحث بر سر این بود که «آیا با اسرائیل باید مذاکره کرد یانه»، ژرژ حبش طی نطقی در عدن (پایتخت یمن جنوبی آن زمان) بر ضرورت رد راههایی که به نظرش سازشکارانه و تسلیم طلبانه بود تأکید ورزید و افزود که ما این موضع را برای تاریخ می گیریم. او می دانست که موضع گیری اش برخلاف جریان است و احتمال نمی داد که کسی بدان گوش سپارد، از این رو آن را «برای تاریخ» معرفی می کرد. می دانیم که روشنفکر متعهد و انقلابی گاه چاره ای ندارد جز آن که بر موضع اصولی خویش به عنوان موضعی برای تاریخ پای فشارد. آخرین موضع وی علیه قرارداد اسلو که منجر به کناره گیری اش از رهبری جبههء خلق در نیمهء دههء ۱۹۹۰ شد نیز بر همین پایه شکل گرفت. تراب حق شناس 

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: