!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/03/14

راه پیمایی ضد فاشیسم در بلژیک - 15 مارس


راه پیمایی ضد فاشیسم در بلژیک - لوون 15 مارس 2012
شب پنچشنبه پانزدهم مارس در شهر لوون بلژیک -در بخش فلاندرن- نیروهای چپ و کمونیست، آنارشیست ها و جوانان مترقی گرد هم خواهند آمد و بر علیه گسترش فاشیسم در بلژیک تظاهرات و راه پیمایی خواهند کرد. هر ساله در چنین روزهایی گروه های بسیار کوچک ناسیونالیست تجمعاتی برگزار کرده و خواهان رسمی شدن انجمن های زیرزمینی خود هستند. این گروه ها تحت حمایت حزب راست "خوبی برای فلامان" بصورت غیر رسمی فعالیت های خود را دنبال می کنند و هدف عمده شان نه تنها ضدیت با مهاجران، بلکه ضدیت با فرانسوی زبان های بلژیک نیز هست
کمیته ما مانند هرسال در این راه پیمایی شرکت کرده و مبارزه با فاشیسم مذهبی در ایران را به مبارزه ای جهانی بر علیه فاشیسم در کلیت خود گره خواهد زد. ما با شعارهای خود به زبان های فارسی و داچ در این برنامه بصورت متشکل حاضر خواهیم بود. از همه کسانی که از فاشیسم و راسیسم در رنج هستند، دعوت به این مبارزه می کنیم و مطمئنیم که گرفتن حق بدون مبارزه خیالی باطل است.
گزارش این مبارزه بزودی در همین وبلاگ و سایت های خبری خواهد آمد
پامفلت فارسی (بسیار با سرعت تهیه شده است) در وبسایت رفقای بلژیکی قابل مشاهده است.


به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: