!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/03/23


مارش برای "حق سقط جنین" در بروکسل
فردا 24 مارس 2012 در شهر بروکسل تظاهرات و مارشی با شرکت و هماهنگی برخی احزاب سیاسی چپ و گروه های فمینیست، کمونیست، سوسیالیست، آنارشیست و مترقی برگزار خواهد شد تا در برابر هجوم افراطی مخالفین سقط جنین فریاد اعتراض برآورند. هر سال برخی گروه های انگشت شمار با یاری کلیسای کاتولیک و با مرکزیت مستقیم واتیکان در چندین شهر اروپا برنامه هایی با محوریت "ممنوعیت سقط جنین" و از بین بردن این حق در قانون برگزار می کنند.
چند سال قبل آن ها در مرکز شهر بروکسل جمع شده و در بین آن ها نئونازی ها با مدال ها و نشان های خاص خود نیز حضور داشتند. این موضوع نشان از اتحاد گسترده ای بین نیروهای راست مذهبی و افراطیون نژاد پرست می داد. چند حزب چپ و برخی نیروهای فمینیست و آنارشیست به سرعت کمپین های اعتراضی سازمان دادند و تا امروز بصورت سالانه این مبارزه از سوی هر دو جبهه به پیش می رود.
امسال از کمیته ی جوانان بلژیک برای شرکت در این برنامه دعوت شده و ما مانند دو سال گذشته بصورت متشکل در برنامه شرکت خواهیم کرد و ضمن دفاع از حق سقط جنین در اروپا پیام زنان و مردان آزاد و مترقی ایران را که این حق را برای زنان حقی مسلم می دانند و مساله شان رهایی زنان است را به میان مردم خواهیم برد. شعار محوری این برنامه توسط سازمان دهنده گان اصلی از این قرار است:
در حمایت از حق سقط جنین!
در حمایت از حق انتخاب داشتن فرزند!
مارش از ساعت 14 و در این خیابان آغاز می شود:  Poelaertplein 
 به امید همراهی علاقه مندان در برنامه فردا با مارش بزرگ "حق سقط جنین"
کمیته ی جوانان بلژیک

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: