!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/04/26

سوسیالیسم 2012 - بروکسل

سوسیالیسم 2012 - بروکسل

برگزاری آخر هفته ی بین المللیِ سوسیالیست ها در بروکسل توسط حزب چپ سوسیالیست و شرکت اعضای شورای جوانان و دانشجویانِ چپ (کمیته ی بلژیک) در این برنامه
آفیش را در لینک زیر مشاهده کنید
http://socialisme.be/lsp/archief/2012/03/18/overzicht.html

به اشتراک گذاشتن