!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/04/04

نشستِ زنان چپ و کمونیست در هامبورگ

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها !

در شرایطی که توده های مردم بیزار از شکاف های طبقاتی و فقر و استثمار، ستم دینی و جنسیتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، بی حقوقی و ستم گری ملی، دست به اعتراض و شورش و مبارزه می زنند، افق و برنامه انقلاب کمونیستی می تواند خشم زنان را به نیروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کند

در نتیجه فرآیند شفافیت بخشیدن به افق و برنامه کمونیستی در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است. بر این اساس نشست هامبورگ از جانب زنان چپ و کمونیست در تاریخ 6 تا 8 آوریل سازماندهی شده است.
این نشست از طریق پالتاک هم زمان پخش خواهد شد.
جمعه 6 آوریل از ساعت 14.30 تا 19.30 / شنبه 7 آوریل  از ساعت 9 صبح تا 12 و از ساعت 13 تا 20 / یکشنبه 8 آوریل از ساعت 10 تا 12
آدرس اتاق پالتاکی: Zanane Chap   IranMiddle East /

 برگزارکننده: زنان چپ و کمونیست Zanane.chap@live.com
http://8mars.com/
سخنرانان و موضوع سخنرانی به ترتیب حروف الفبا:

 فرخنده آشنا : سازمان یابی تشکلهای مستفل کارگری 

امیلیا اسپارتک: کدام پراتیک مشخص جهت بر هم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان نیاز است
 

مرجان افتخاری: رفرمیسم تهدیدی برای جنبش زنان و جنبش مبارزاتی
 

فریبا امیرخیزی : بندهایی بر پای دختران دانشجو
 

پروانه بکاە: نگاهی به کج راهه ها و بی راهه های جنبش زنان
 

لیلا پرنیان: درك های نادرست نسبت به مسئله زن در جنبش كمونيستي و ضرورت گسست از آن
 

ماریا رشیدی: جنبش زنان و گرایشهای موجود در این جنبش، تشکلهای توده ای زنان
 

فریدە رضایی: نقش و جایگاه زنان پیشرو در جنبش انقلابی کردستان و تاثیر گذاری آنان در مبارزات زنان، مبارزه مسلحانه، مبارزه بر علیه مردسالاری
 

سحر سرفراز: مشکلات دو نسل در خارج از کشور بویژه دیدگاههای مردسالارانه حاکم در خانواده ها
 

سهیلا قادری: لاییسیته و تاثیرات آن بر مبارزات رهاییبخش زنان
 

گلشن کاظمی: کمپین یک میلیون امضا،اهداف، جایگاه و تاثیر بر دختران جوان و رادیکال
 

صدیقه محمدی : موانع تشکل یابی و تفاوت نظرهای میان فعالین گرایش سوسیالیستی
 

یاسمین میظر: بحران اقتصاد سرمایه وموقعیت زنان
 

مینو همیلی: جنبش رهایی زنان نیاز به کدام افق و کدام پراتیک مشخص جهت برهم زدن قوای موجود دارد.

برنامه های هنری و نمایش فیلم:

زیبا کرباسی: شعر خوانی  و  کتایون حسینی: موسیقی و آواز

مکان برگزاری نشست: Jugendherberge Horner Rennbahn - 100 Rennbahnstr -  Hamburg22111

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: