!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/04/26

دستگیری رفیق سلامه کِیله در دمشق

خبر فوری از سوریه
با خبر شدیم رفیق سلامه کِیله – مارکسیست فلسطینی مقیم سوریه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. این خبر طی تماس با رفقای عربِ ساکنِ اروپا و خاورمیانه تایید شد. خبر حاکی از دستگیری سلول های جوانانِ چپِ گردِ رفیق سلامه نیز دارد. رفیق سلامه در برنامه ی "کنفرانس خاورمیانه" در سال گذشته در پاریس که توسط کمونیست های ایرانی برگزار شده بود، از سخن رانان اصلی بود. این موضوع ضمن این که ما را در اندوه دستگیریِ این رفیقِ کمونیست فرو برد اما خیلی زود بارقه های امید را در دل های مان زنده کرد. این اوضاع نشان می دهد که در مبارزه یِ خونین میانِ نیروهای بشار اسد و اپوزیسیونِ عمدتاً حزب الهیِ طرف دارِ غرب، سنگر کمونیست ها و نیروهای چپ خالی نیست! باید خشم مان را فریاد کنیم
زنده باد همبسته گیِ بین المللی
از روز گذشته کمیته هایی در بلژیک و پاریس و چندین شهر اروپایی تشکیل شده و برای آزادی رفیق سلامه در تلاش هستند تا افکار عمومی را مطلع کنند. از همه ی رفقای انقلابی خود می خواهیم که در کمپین های اعتراضی شرکت کرده، این خبر را منتشر کنند و در روزهای نزدیک اول ماه مه از هم سنگر طبقه ی کارگر حمایت بین المللی کنند.

مصاحبه ی نشریه ی رادیکال -ارگان شورای جوانان و دانشجویانِ چپ را با رفیق سلامه را در لینک زیر بخوانید:

http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/07/radical-2.pdf

به اشتراک گذاشتن