!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/08/23

محکومیت فعالین پوسی رایوت

 Russian punk rockers jailed for hooliganism
Court sentences three members of band to two-year jail terms for performing protest song in a church 
دو سال زندان برای سه فعال "پوسی رایوت" توسط دادگاه به آن ها ابلاغ شد

2012/08/03

روی خط رادیکال شماره ی چهارم

نشریه ی "روی خط رادیکال" شماره ی چهارم منتشر شد. 
در این شماره مطالب زیر را می خوانید

  • سرِخط: مستحکم باد اتحاد انترناسیونالیستی خلق های ایران و افغانستان

  • اسلحه – بخش سوم

  • دور از کارخانه

  • و این صدای تاریخ است

  • بامدادِ ما، هیلای آن ها – نقد

  • منشا حیات

  • تکنولوژی ارتباطات

  • کابوس – شعر

     

دریافتِ نشریه‌ی رویِ خطِ رادیکال – شماره‌ی چهارم