!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/08/23

محکومیت فعالین پوسی رایوت

 Russian punk rockers jailed for hooliganism
Court sentences three members of band to two-year jail terms for performing protest song in a church 
دو سال زندان برای سه فعال "پوسی رایوت" توسط دادگاه به آن ها ابلاغ شد

به اشتراک گذاشتن