!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/09/12

کتاب منتشر شده جدید از شورا

کتاب دریاچه‌ی ارومیه

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دانشگاه برکلی

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دانشگاه برکلی

سخنرانی "وزیر فتحی" از زندانیان سیاسی سابق و نویسنده ی کتاب "دیدار با کالیندوپل"
سخنرانی "مونا امیری" از زندانیان دهه ی شصت و از اعضای حزب کمونیست ایران م ل م و سازمان زنان هشت مارس

2012/09/11

همبستگی با رزمندگان دهه ی 70 اروپا

http://www.youtube.com/watch?v=aTrKfL_Vagk&feature=player_embedded
 محاکمه ی اعضای کمک سرخ را متوقف کنید
در ادامه ی سیاست های فاشیستی اتحادیه ی اروپا و دولت بلژیک در قبال مبارزانِ انقلابی دهه ی 70 و 80 ، 4 عضو گروه "کمک سرخ" و اعضای سابق "سلول فرماندهی کمونیستی" در روز 16 اکتبر برای چندمین بار دادگاهی می شوند. سیاست اتحادیه ی اروپا برای کنترل خشم مردم در شرایطی که در بحران دست و پا می زند، اعمال فشار و برگزاری پر سر و صدای دادگاه های فرسایشی برای فعالین مسلح بازمانده از دهه های قبل است تا رعب و وحشت ایجاد کند و عرصه ی ذهنی جامعه را مقهور سازد