!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/12/16

پالتاک به مناسبت روز دانشجو - 22 دسامبرچه بلند پرواز باید کرد؟!

واکاوی جنبش دانش‌جویی ایران در دهه­ی 80 در پرتو "چه باید کرد؟"های آینده

22 دسامبر ۲۰۱۲ در پالتاک

جنبش دانش‌جویی ایران به‌ویژه بخش چپ آن، ردپای سرخی در تاریخ مبارزات آزادی­ خواهانه و رزمنده­ ی ایران از خود باقی گذاشته است و تقریباً در تمام وقایع تاریخ معاصر ایران، این جنبش همواره پرچمدار مبارزه با ارتجاع داخلی و دخالت‌گری خارجی بوده است؛ مهد ایده‌های نوین و شور مبارزه و تغییر، آغازگاه مبارزه با سرکوب و خفقان و ارتجاع، تریبون بی‌صدایان و خانه‌ی آزادی‌خواهان، سنگر مقاومت و چاشنی باروت انفجار خشم جوانان و ... . از این­ رو از جنبش دانش‌جویی به عنوان سیاسی­ترین و رادیکال­ ترین جنبش اجتماعی باید نام برد.

برای واکاوی نزدیک به ۶۰ سال دست‌آوردهای مبارزاتی جنبش دانش‌جویی از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ تا ۱۶ آذر۱۳۹۱، با تمرکز بر مبارزات دانش‌جویان چپ در دهه‌ی ۸۰، "شورای دانش‌جویان و جوانان چپ ایران" شما را به یک برنامه­ ی پالتاکی دعوت می­ کند.
شورا خود محصولِ تشکل­ یابیِ بخشی از جوانان و فعالین دهه­ ی 80 و بخش چپ جنبش دانش‌جویی است، و با جمع­بندی از پیروزی‌ها و شکست­ های مهمِ چپ دهه­ ی 80 دانشگاه در زمینه­ ی تشکل­ یابی درگیر شده است و انتقال این دستاوردها و کاستی‌ها به نسلِ جدید دهه­ ی 90 را یکی از وظایف مهم و تاریخی خود می­ داند.
به همین خاطر همه کسانی که به فردا و فردایی نوین و متفاوت از امروز می‌اندیشند را به این جلسه ­ی پالتاکی دعوت می­ کنیم تا با همراهی در مباحث سخنرانان، وارد بحث و جدل رفیقانه­ای شویم.

رفقای سخنران در این برنامه:
-          پیمان حسینی از فعالین سابق دانش‌جویان آزادی‌خواه و برابری طلب:
           بررسی «داب» در جنبش دانش‌جویی دهه ی 80
-          نیما پوریعقوب از فعالین چپ جنبش دانش‌جویی در آذربایجان:
نگاهی به فعالیت چپ در دانشگاه‌های آذربایجان
-          ارژنگ نورایی از شورای دانش‌جویان و جوانان چپ:
رابطه‌ی جنبش دانش‌جویی و جنبش کارگری، بررسی یک دیدگاه عام در جنبش دانش‌جویی
-          فریبا امیرخیزی از شورای دانش‌جویان و جوانان چپ:
فرصت‌های مبارزاتی و کاستی‌ها در جنبش دانش‌جویی با تمرکز بر نقش دختران دانش‌جو

زمان: شنبه ۲٢ دسامبر ٢٠١٢
ساعت برنامه:
 ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
۱۳:۳۰ به وقت تورنتو، مونترال، نیویورک
۲۲ به وقت ایران

آدرس اتاق در پالتاک:
Room: Shoraye Daneshjoyan va Javanan Chap
Category: Middle East
Sub-Category: Iran
آدرس مستقیم اتاق پالتاکی بدون نیاز به نصب برنامه‌ی پالتاک:
Chat Room URL: http://express.paltalk.com/index.html?gid=1493091611


شورای دانش‌جویان و جوانان چپ ایران

به اشتراک گذاشتن