!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/12/28

آکسیون در حمایت از مردم فلسطین - 27/11 بروکسل

آکسیون اعتراضی در بروکسل 27 دسامبر
در حمایت از مردم فلسطین
به مناسبت سالروز حمله ی اسرائیل به غزه، چند سالی ست که در بروکسل یک راه پیمایی نمادین برگزار می شود. مبتکر این طرح رفقای آنارشیست "اگالیته" هستند که با حمایت حزب کارگر بلژیک "پ ت پ" بسیج توده ای خوبی می کنند. امسال نیز مانند سال قبل شرکت گروه های اسلام گرا بسیار محدود بود چراکه آن ها تمایلی به برگزاری مارش با گروه های چپ و غیرمذهبی را ندارند و این روزها نیز وضعیت خوبی در میان افکار عمومی جهان عرب ندارند. حداقل در بین مسلمانان اروپا نشین این گونه است. در تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین شعار سر داده می شد و افشاگری های خوبی نیز از دول اروپایی شد مانند : "غزه، پاره ای از فلسطین است، فراموشت نمی کنیم" ، "اسرائیل جنایت کار گمشو" ، اسرائیل جنایت می کند، دولت های اروپایی حمایت می کنند" ، "بایکوت، بایکوت، اسرائیل" و در میانه های مارش چند گروه اسلامیست شعار حمایت از و اتحاد مردم از حماس را سر دادند که به غیر از تعداد انگشت شماری از گروه خودشان، سایرین "هو" کردند و با سوت های ممتد آن ها را وادار به سکوت کردند. درگیری لفظی کوچکی نیز میانِ طرفداران حماس و حزب الله رخ داد که در مرکز دعوایشان مساله ی ایران بود و شعاری که گروهِ ما در حمایت از انقلاب در جهان عرب و سوریه داده بود!!! با این حال در هوای سرد و بارانیِ بروکسل و تعطیلات قبل از سالِ نو، حضور تقریباً 300 نفر که عمدتاً جوانان دانشجو بودند بسیار روحیه بخش بود
قابل ذکر است که گروه ما با حمل پلاکاردی شعار آزادی رفیق "ژرژ ابراهیم عبدالله" و " انور سعدات" و تمام زندانیان سیاسی مبارز مثل "رضا شهابی" را می داد که مورد توجه شرکت کننده گان نیز قرار گرفت
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد فلسطین

به اشتراک گذاشتن