!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/03/28

پیام سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک

پیام سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک
در راهپیمایی در حمایت از "حق سقط جنین" ( بروکسل ـ ۲۴مارس۲۰۱۳)

مدعیان طرفداری از زندگی،
ما اینجا هستیم تا بگوییم:
شما که نگران زندگی یک فتوس (تخمک بارور شده) هستید،
چرا نگران زندگی میلیون‌ها انسانی که هر روز زیر چرخ‌دنده‌های استثمار و ستم سرمایه‌داری له می‌شوند نیستید؟!
چرا نگران زندگی هزارین نفر که با اسلحه‌های شما و به نفع شما در کنگو، سودان، مالی، لیبی، عراق، افغانستان و سوریه کشته می‌شوند نیستید؟!
چرا نگران جان هزارن زنی که به نام ناموس به‌وسیله‌ی همسر یا همسرسابق یا پدر و برادر و یا دوست پسر سابق کشته می‌شوند نیستید؟!
اما نگران آینده‌ی یک اوول ناخواسته بارور شده هستید که فقط پتاسیل یک زندگی جدید را در خود دارد!

ما خوب می دانیم چرا!
مسأله اصلا جنین نیست!
مساله رابطه‌ی جنین و مادر هم نیست!
مساله فقط رابطه‌ی میان زن و مرد، زن و نظام طبقاتی حاکم است!
مساله تقویت و پاسداری از رابطه‌ی مردسالارانه در سیستم سرمایه‌داری است برای حفظ جایگاه فرودست زن در آن!
رابطه‌ای که در آن شما می‌خواهید کنترل بدن و قدرت تولیدمثل زن را داشته باشید، چون کنترل تولیدمثل زن در جامعه‌ی طبقاتی یکی از اهرم‌های اصلی ستم بر زن و سرنوشت و آینده اوست تا  برای همیشه برده و فرودست باقی بماند. تا بتوانید نیمی از جمعیت دنیا را به این وسیله کنترل کنید.
بله شما به اصطلاح طرفداران زندگی این را می‌خواهید! آنچه  در نظر شما غایب است، موقعیت، خواست و اراده زن است!
شما و هم‌دستان مرتجع اسلامی‌تان دقیقا همین را می‌خواهید. همان مرتجعینی که به اسم خدای ناموجود و با کمک دین و مذهب بدن زن را با پوشش اسلامی (حجاب، برقع، روسری و ...) می‌پوشانند تا قوای جنسی مردان تحریک نشود. بله حجاب چه اجباری و چه اختیاری زن را به یک سوژه‌ی جنسی تبدیل می کند که باید کنترل شود و از این طریق سلطه مرد بر زن و رابطه‌ی مردسالاری تثبیت می‌شود.
به خاطر همین ما زنان از کشورهای تحت سطله و حکومت‌های تئوکراتیک به خوبی لمس کرده‌ایم که چرا مبارزه‌ی ما برای رهایی زن گره خورده به مبارزه برای حق کنترل زن بر بدن خودش!!!
بنابراین ما اینجا ایستاده‌ایم تا بگوییم به خوبی می دانیم که شما به هیچ عنوان طرفدار زندگی نیستید شما چه در اروپا و آمریکا و در کشورهای به اصطلاح متمدن و دمکراتیک و ... چه در کشورهای تحت سلطه و مستعمره و اسلامی مخالفین واقعی زندگی و رهایی بشر هستید. چون شما طرفدار زندگی نیستید شما طرفدار بردگی، استثمار، ستم و فرودستی زنان هستید.
و ما نه فقط طرفدار حق انتخاب زن هستیم، نه تنها طرفدار آزادی انتخاب پوشش هستیم، نه فقط طرفدار آزادی سقط جنین هستیم، نه تنها مخالف حجاب اسلامی هستیم، نه تنها طرفدار رهایی زنان هستیم ... بلکه پیگیرانه خواستار تغییر این جهان به وسیله‌ی یک انقلاب عمیق در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیا هستیم و خوب می‌دانیم که زنان یکی از کنشگران خشمگین این انقلاب خواهند بود.

به قول باب آواکیان (صدر حزب انقلابی آمریکا):
تو نمی‌توانی همه‌ی زنجیرها را پاره کنی، به جز یکی. تو نمی‌توانی ادعا کنی که خواستار رهایی از ستم و استثمار هستی، در حالی خواستار امتداد ستم مرد بر زن هستی. تو نمی‌توانی ادعا کنی که خواستار رهایی بشریت هستی در حالی که خواستار به بردگی کشیدن نیمی از مردم به وسیله‌ی نیمه‌ی دیگر هستی. موقعیت فرودست زنان کاملا در گرو تقسیم جامعه به ارباب و برده، استثماره‌کننده و استثمارشونده است، و پایان دادن به تمام این شرایط بدون رهایی کامل زنان غیرممکن است. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که چرا زنان نه تنها نقش فوق‌العاده‌ای در برپایی انقلاب دارند بلکه راهی است برای این که بدانیم همه‌ی راه‌ها انقلابی هستند. خشم زنان می‌تواند و باید به طور کامل به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در جهت انقلاب پرولتری رها شود.


The message of 8 March Women Organization (Iran-Afghanistan)
and Youth Committee of Belgium
 in support of abortion right demonstration (Brussels, 24 March 2013)


Those who claim to be “pro-life”,
We are here to say:
You who worry about life of fetus,
Why you don’t worry about the lives of millions of people who are being shattered every day under the boots of exploitation and cruelty of capitalism?!
Why you don’t worry about the lives of thousands of people, who are being killed by your weapons and for your benefit in Congo, Sudan, Mali, Libya, Iraq, Afghanistan and Syria?
Why you don’t worry about the lives of thousands of women who are being killed under the name of honor killing by their ex-husbands, fathers, brothers and ex-boyfriends …?
But you worry about the future of an unwanted fetus that only has the “potential” of having a new life?!

We well know why!!!
The problem is not the fetus at all!!!
Neither is it the relation between the mother and the fetus!!

The problem is just the relations between man and woman, woman and the ruling classified system.
The problem is to support and to protect the male-chauvinism relation in the imperialistic system in order to keep the disdained position of women in it!
A relation in which you want to have control over woman’s body and productivity, because controlling the productivity of women in classified system is one of the main ways of exercising cruelty over woman and her future and destiny to keep her in slavery and contempt, to be able to control half of the world’s population in this way.

Yes, you so called “pro-life”s want this. The thing that is absent in your opinion is woman’s situation, need and will.
You and your reactionary Islamic allies want this. Those reactionaries who under the name of non-existent God and with the help of religion cover their women’s body with Islamic cover (veil or hijab, burqa, scarf, etc) in order to prevent men from being stimulated. Yes, veil, obligatory or voluntary, turns the woman into a sexual object that must be controlled and in this way men’s dominance over women and male-chauvinism will be confirmed.

For this reason we, women of under-dominance countries and theocratic systems, have well touched that why our struggle to liberate women is closely bound up with the “women’s controlling right over her own body”.
Therefore we have gathered her to say that we well know that you are not pro-life AT ALL!!

You, whether in Europe, America and in so called civilized and democratic countries or in under-dominance, colonial or Islamic countries, are the real enemies of life and human redemption. Because you are not pro-life, you are pro-slavery, pro-exploitation, pro-cruelty and pro-degradation of women.

We not only support women’s freedom of choice, freedom of choosing cover, freedom of abortion, women liberation, and not only oppose the Islamic veil, but also seriously want a change in this world by a deep revolution in world’s economic, social, political and cultural relationships, and we well know that women are one of the furious activists in this revolution.

As Bob Avakian (Chairman of the Revolutionary Communist Party, USA) says:
You cannot break all the chains, except one.  You cannot say you want to be free of exploitation and oppression, except you want to keep the oppression of women by men.   You can’t say you want to liberate humanity yet keep one half of the people enslaved to the other half. The oppression of women is completely bound up with the division of society into masters and slaves, exploiters and exploited, and the ending of all such conditions is impossible without the complete liberation of women. All this is why women have a tremendous role to play not only in making revolution but in making sure there is all-the-way revolution. The fury of women can and must be fully unleashed as a mighty force for proletarian revolution.

گزارش و تصاویر آکسیون 24 مارس.بروکسل

    گزارش راهپیمایی در حمایت از "حق سقط جنین"
بروکسل ـ 24مارس2013

در هوای سرد و برفیِ بروکسل، طبق قرار قبلی و از ساعت 14 در برابر ایستگاه قطار مرکزی شهر جمع شدیم و به همراهِ احزاب، نیروهای چپ و مترقی، فمینیست‌ها و ... خودمان را برای راهپیمایی آماده کردیم.
این در حالی بود که در طرف دیگر ایستگاه قطار نیروهای موسوم به پرولایف (طرفداران زندگی) نیز در حال آماده کردن خودشان بودند و با بلند کردن تعداد زیادی بادکنک سفید و بنفش با شعار «من عاشق زندگی هستم» (I love Life) با عکس نوزاد (و نه جنین) در حال آماده کردن خودشان برای این مارش ارتجاعی سالانه‌شان بودند. این در حالی است که سازمان برگزارکننده این تظاهرات به نام «جوانان برای زندگی» (“Jeunes pour la Vie”) مدعی بودند که به خاطر شکاف در صف آن‌ها، گروه موسوم به «طرفداران خانواده» امروز در تظاهرات دیگری در پاریس شرکت داشته‌اند و به همین علت تعداد آن‌ها کمتر بوده است. البته لازم به ذکر است که گروه «طرفداران خانواده» مانند این گروه پرولایف طرفدار کلیسای کاتولیک نیستند و این انشعاب باعث شده بود که طرفداران کلیسا امسال حتی دست به دامان گروه‌های مذهبی اسلامی در شهر لون (شهر دانشجویی دانشگاه آزاد کاتولیک) شوند تا اعتلاف گسترده‌تری را با همدستی تمام مرتجعین بر علیه حقوق زنان شکل بدهند.
به هر حال این نیروهای ارتجاعی هم تظاهرات سالانه خود را از همین نقطه آزاد می‌کردند و نزدیکی محل شروع تظاهرات باعث ناخوشنودی و نگرانی پلیس بود، چون سال گذشته که تظاهرات بزرگی در بروکسل در دفاع از حق سقط جنین در مقابل پرولایف‌ها برگزار شد، درگیری سختی بین دو جریان پیش آمده بود.
اما در صف «طرفداران حق انتخاب» هم حدود 300 نفر در حال آمده کردن خودشان برای تجمع و راهپیمایی بعد از آن بودند. در این هوای سرد زمستانی و در این انجماد فکری ما از این‌که دوستان و رفقای بلژیکی و چهره‌های فعال جنبش زنان را می دیدیم و بازهم در کنارِ یکدیگر پرچم مبارزه‌ برای رهایی زنان را حمل کرده و شعارهای دفاع از حقوق زنان را فریاد می‌زدیم، خوشحال و پرانرژی بودیم.
تجمع امسال با وجود این‌که گسترده نبود اما بسیار متنوع بود، از احزاب چپ و سوسیالیست و تروتسکیست و سندیکالیست‌های سوسیالیست گرفته تا جوانان آنتی فا، گروه‌های فمینیست تا برخی فعالینِ احزاب کارگری و ارگان‌های دانشجویی ... تا کمیته ما در آن حاضر بودند. خوشبختانه تعداد زیاد جوانان، خصوصا دختران جوان و نوجوان امیدبخش حرکتی جوان در جنبش زنان بود.
اما تعداد کم ما به نسبت راهپیمایی چندهزار نفری سال گذشته چند دلیل مهم داشت:
مهم‌ترین دلیل تحرکات بورژوازی با نفوذ در صفوف نیروهای شرکت کننده‌ی سال قبل بود. تظاهرات سال گذشته در بروکسل در همبستگی با رویدادهای مشابه در کشورهایی مثل فرانسه، آمریکا و ... برگزار شده بود و به نوعی قرار بود کارزاری جهانی را نمایندگی کند. امسال اما با وجود این‌که اوج‌گیری مبارزات زنان در کشورهایی مثل مصر و هند و همچنین کارزارهای مختلف در جنبش زنان برعلیه ستم و خشونت علیه زنان نشان از پتانسیل جدید و بالای مبارازت زنان داشت، اما سازمان‌های زنان و احزاب و نیروهای دولتی که بخش زنان آن‌ها سال گذشته پایه‌های بزرگ شکل‌گیری این حرکت بودند، آگاهانه نیروهایشان را از شرکت در چنین مبارزات رادیکالی بیرون کشیدند و تعدادی از آن‌ها تا روز آخر اعلام کردند که شاید در این اعتلاف شرکت کنند و یا به جای شرکت در تظاهرات فقط در فضای مجازی آن را حمایت خواهند کنند.
دلیلِ دیگر انشعاب در صفوف "پرولایف‌ها" بود که باعث شد چندین بار تاریخِ برنامه‌شان راتغییر دهند. این تغییر زمان برای جناح مخالف یعنی پروچویس‌ها هم ناهماهنگی‌هایی در سازماندهی نیروهایشان ایجاد کرد.
اما در درون صفوف اعتلاف ما یعنی طرفداران حق سقط جنین نیز تقابل نظری و سیاسی حادی وجود داشت که البته به هرچه رادیکال‌تر شدن آن کمک می‌کرد. مشخصا جدل عمیقی بر سر دو موضوع وجود داشت: یکی استفاده از شعارهایی با محتوای بحران اقتصادی و دیگری استفاده از پوستری که زنی با حجاب (عکس دختری از خیزش ۸۸ در ایران) بود.
در مورد بحران اقتصادی استدلال این بود که اولا با هرچه گسترده‌تر شدن بحران اقتصادی زنان به عنوان فرودست‌ترین لایه‌های جامعه بیشترین قربانیان این شرایط هستند و دوما نیروهای واپس‌گرای پرولایف به شکل فرصت‌طلبانه‌ای با استفاده از شعارهای دفاع از شرایط اقتصادی زنان، در اصل دولت را دعوت می‌کنند که با حمایت اقتصادی از زنان به آن‌ها کمک کند تا به‌عنوان یک ماشین جوجه‌کشی وظایف خود را به خوبی انجام دهند و از این رو ما باید این فریب بزرگ سیستم سرمایه‌داری را افشا کنیم.
در مورد حجاب نیز پس از تهیه پوستر که عکس دختر جوانی با حجاب بر آن بود، ما به عنوان زنان ایرانی اعلام کردیم که هم سیاسی و هم تئوریک به این پوستر نقد داریم و نمی‌توانیم آن را به عنوان پوستر دعوت به مبارزه برای حق انتخاب زنان بپذیریم. زمانی که ادعا می‌کنیم «بدن من حق من است» به این معناست که هیچ قدرت و مذهب و فردی حق تصمیم‌گیری در مورد آن ندارد. ما زنان ایرانی اولا برعلیه حجاب اجباری به عنوان یکی از اهرم‌های به بند کشیدن زنان در مقابل جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنیم و در عین حال حجاب چه اجباری و چه اختیاری نماد و سمبل بردگی و فرودستی زن و کنترل مذهب بر بدن زن است و ما اگرچه با حضور زنان مسلمان حتی با حجاب در تظاهرات دفاع از حق سقط جنین مخالفت نداریم اما برای ما تصویر یک زن باحجاب (که در ایران اجبارا حجاب در سر دارد) نماد یک جنبش برای رهایی زنان و حق انتخاب و کنترل بر بدن نیست.
با وجود این همه‌ جدل اما همه‌ی ما پرانرژی و مصمم بودیم که اعتلاف ما باید برای دفاع از حق سقط جنین به خیابان بیاید. زنان هیچ حقی را به سادگی نمی‌توانند به دست بیاورند و امروز حفاظت از این حقوق که پیش‌تر با مبارزه‌ی جسورانه‌ی زنان به دست آمده نیز کار ساده‌ای نیست و باید برای حفظ آن مبارزه کرد.
ما فعالین "سازمان زنان 8 مارس (ایرانی و افغانستانی) واحد بلژیک و کمیته جوانان بلژیک" به عنوان تنها گروه‌های متشکل غیراروپایی در این برنامه شرکت داشتیم و تلاش‌مان این بود که با شعارها، طرح‌ها و فرصت کوتاه سخنرانی‌مان و ... پیام خودمان را به این مبارزه بدهیم. ما سعی کردیم با یک نگاه جهانی به مقوله‌ی حق سقط جنین مبارزه‌ی جهانی زنان برای رهایی را تقویت کنیم و با شعار مرکزی «بدن من حق من است! نه هیچ دولت! نه هیچ مذهب! و نه هیچ کسی!» بگوییم که چرا مبارزه زنان برای حق سقط جنین در همه‌ی دنیا به موضوع کنترل زن بر بدن خودش گره خورده و از جمله مبارزه با حجاب. ما هم‌چنین در سخنرانی کوتاه‌مان به زبان انگلیسی (متن کامل به زبان فارسی و انگلیسی ضمیمه این گزارش خواهد شد) روشن بیان کردیم که چرا ما به‌اصطلاح طرفدارن زندگی را به هیچ عنوان طرفدار زندگی نمی‌دانیم و در اصل آن‌ها دشمنان اصلی زنان و رهایی انسان هستند؛ و چرا ما انقلاب را تنها راه طرفداری از زندگی می‌دانیم.
استقبال بسیاری از شرکت‌کنندگان از سخنرانی، طرح‌ها و شعارهای ما و بحث‌هایی که بین‌مان شد نشان از این داشت که حرکت گروه کوچک ما بی‌تاثیر نبوده است. دخترانی که مشتاقانه وارد بحث با ما می‌شدند. از شعارها و ... ما عکس گرفته و بخشاٌ همراهی‌های صمیمانه‌ای می‌کردند و از ما می‌خواستند تا متن سخنرانی‌مان را برایشان ارسال کنیم. همه این‌ها فرصت خوبی بود که برخی از آن‌ها را به جلسات‌مان دعوت کنیم تا بحث عمیق‌تری داشته باشیم.
 
راهپیمایی امروز با شعارهای خوب و زنده ای همراه بود که برخی از آنها به قرار زیر هستند:
- بدنِ من، حق من!
- زنده باد همبستگی با زنان جهان!
- مهدکودک رایگان حق مسلم زنان!
- مردان به خیابان بیایید و از حق سقط جنین دفاع کنید!
- زنان؛ متحد شوید!
- بچه، هر زمان که خواستم! اگر خواستم! با هر کسی که خواستم!
شعارهای ما:
- بدن من حق من است! نه هیچ دولت! نه هیچ مذهب! و نه هیچ کسی!
- در خاورمیانه‌ اولین گام رهایی زنان جدایی دین از دولت است!
- این تفنگ‌ها نیستند که انسان‌ها را می‌کشند، این پرولایف‌ها هستند که با تفنگ‌های‌شان انسان‌ها را می‌کشند!
- رهایی زن، رهایی جامعه!
- جدایی دین از دولت، اولین گام در رهایی زنانِ خاورمیانه است!
- آیا زن با حجاب ابژه‌ی جنسی نیست؟
- آیا زن در پرنوگرافی ابژه‌ی جنسی نیست؟
- Abortion on Demand and Without Apology!
- “Women Are Not Incubators! Fetuses Are Not Babies! Abortion Is Not Murder!”
- Stop Patriarchy!
- End Pornography & Patriarchy: the Enslavement and Degradation of Women!

هم‌صدا شدن در شعارهای فرانسوی و هلندی در کنار هم، با صدای زنان شورشگری که خود را صدای زنان هند و ایران، پاکستان و فلسطین تا آمریکای جنوبی و ... می‌دانستند فضای حماسی و شورانگیزی را بوجود آورده بود. همین‌طور سخنرانی‌های کوتاهی که زنان در پایان راهپیمایی ایراد کردند و هرکدام به نوعی مواضع و خواست زنان در دفاع از حقوق‌شان را بیان می‌کرد که قطعاً پاسخ مناسبی به دیدگاه‌های‌ واپس‌گرای "پرولایف‌ها" بود.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی برای رهایی زنان

سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان)
www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com
facebook.com/8MarsOrg

کمیته‌ی جوانان بلژیک
http://committeebe.blogspot.com
committeebe@gmail.com
facebook.com/committeebe


گزارش تصویری

2013/03/22

آکسیون در حمایت از حق سقط جنین-بروکسل

کمیته ی جوانان انقلابی بلژیک به همراه کمونیست ها، فمینیست ها و نیروهای مترقی برگزار می کند
 آکسیون در حمایت از حق سقط جنین  - بروکسل 24 مارس

روز یکشنبه 24 مارس 2013 آکسیون و تظاهرات "حمایت از حق سقط جنین" در برابر مخالفان آن برگزار می شود. این تظاهرات در چارچوب تقابلِ جهانیِ "پروچویس" ها و "پرولایف" ها برگزار می شود. با توجه به اینکه انتقادات زیادی از جانب کمیته ی جوانان انقلابی بلژیک به شعارِ این چارچوب جهانی داریم و مساله را در قالبِ درک از "مساله ی زنان" می بینیم، اما وارد ائتلافِ مدافعینِ حق سقط جنین شده و با شعارهای عمومی آن و شعارهای خاص خود در آن شرکت می کنیم. احتمالاً فرصتِ سخنرانی پایانی نیز برای ما مفید خواهد بود.
سال گذشته این تظاهرات شاهد درگیری حادی میانِ بلک بلوک های مدافع حق سقط جنین (بخشی از آنارشیست ها) با مذهبی های مخالف حق سقط جنین بود و امسال نیز با توجه به نزدیکی محل آغاز دو برنامه امکان این برخورد وجود دارد. سال گذشته بحث های حادی میان ما و این ائتلاف با برخی احزاب و نیروهای چپ نیز جاری شد که کماکان با حق سقط جنین موافق نیستند! امیدواریم شاهد حضور گسترده ی چپ ها، آنارشیست ها و انسانهای مترقی در این تظاهرات باشیم و بتوانیم گامی هرچند کوچک در برابر هجمه ی نیروهای واپس گرا برداریم.
زنده باد همبستگی بین المللی

2013/03/19

بهار نو، رزمِ نو

بهار نو، رزمِ نو

با شعری از لوئی آراگون به استقبال بهار مبارزاتی تمام انقلابیون می رویم

سانتا اسپینا

آهنگی از اسپانیا، همچنان در گوشم طنین‌انداز است (1)
که هر زمان در لوح ضمیرم آن را به خاطر می‌آورم
ضربان قلبم تندتر می‌شود و خونم به جوش می‌آید
آخر چرا آسمان بالای سر ما این چندان گرفته و دلگیر می‌نمود!
آهنگی را به خاطر دارم، شبیه نجوای دریاهای آزاد،
شبیه فریاد پرندگان مهاجر،
صدایی که در سکوت انباشته می‌شود،
هق‌هق خفه‌ی دریاهای شور بر فاتحین خود
آهنگی را به خاطر دارم که در شبانگاهان صفیرزنان بود،
در روزگاران بی‌آفتاب و در دوران خالی از شوالیه‌ها که شب را پاس دارند،
زمانی که کودکان از مهابت بمب‌ها می‌گریستند، و
در شبستان‌ها و سردابه‌ها و مغاک‌های زیرزمینی
یک مشت مردم خوب،
رؤیای نابودی استبداد را در سر داشتند...
آهنگی که با گوش شنیده می‌شد و با جان احساس می‌شد.
آهنگی که زخم‌ها را باز می‌کرد و عقده‌ها را می‌گشود/
هیچ‌کس یارای گفتن نغمه‌ای را که در گلو داشت نداشت،
همه‌ی حرف‌ها و حدیث‌ها منع شده‌بود.
دنیا از دردی مزمن در عذاب بود...
به‌عبث من تم اصلی ناهنجار و ناگوار آن را جست‌وجو می‌کنم
جایی که جهان جز سرشک چیزی در دامان ندارد
خاطره‌ی آب‌های رفته از جوی (2)
ای منادی! دوباره بیآغاز و ندا در ده،
پیش‌ها به شنیدن تو ما جملگی به پا می‌خاستیم.
اما امروز کس نمانده تا این حال را تجدید کند
جنگل‌ها خاموش‌اند، سرایندگان برای همیشه باغ را ترک گفته‌اند
می‌خواهم به خود بباورانم که هنوز هم در قلب آن سرزمین
نوای موسیقی مترنــّم است – هرچند در پرده و در خفا
سرانجام این فرزند گنگ به سخن درخواهدآمد و این مفلوج
به ندای پیروزی به پا خواهدخاست.
سرانجام آن روز ِ پــِی‌خجسته فراخواهدرسید
که گره از ابروی پسر آدم گشوده‌شود
و انسان در آن بامداد دل‌انگیز
نغمه‌ی روح‌پرور خود را به خاطر زیبایی‌های زندگی
و درختان به‌گل‌نشسته دوباره سردهد.

2013/03/13

سخنرانی و بحث به مناسبت روز زن.بروکسل

Délibération de la situation des femmes dans le monde actuel avec la présence des activistes de mouvement international
 des femmes Et débat.
 به مناسبت روز جهانی زن، سخنرانی فعالین زن از کشورهای مختلف 
به همراه بحث آزاد

2013/03/12

ویدئو - روز زن در بروکسل

ویدئوی کوتاه از برنامه ی روز جهانی زن در بروکسل 2013
Short video: International women's day - Brussels 2013

2013/03/10

گزارش تصویری آکسیون روز جهانی زن.بروکسل

گزارش تصویری آکسیون روز جهانی زن
روز 9 مارس 2013 بروکسل