!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/04/15

پخش فیلم " کابوس داروین " در بروکسل

پخش فیلم " کابوس داروین " در بروکسل
جمعه 19 آوریل 2013 ساعت 18 در مجتمع فرهنگی پیانوفابریک
پس از تماشای فیلم، بحث ما حولِ گلوبالیزاسیون و تاثیرات آن بر اکوسیستم خواهد بود

به اشتراک گذاشتن