!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/05/22

در مورد کارزار "ضد انتخاب جمهوری اسلامی" بروکسل

برنامه ی پالتاکی کارزار "ضد انتخاب جمهوری اسلامی" 12 - 13 ژوئن در بروکسل


شنبه 25 ماه مه
زمان: به وقت
اروپای مرکزی20:00
نیویورک 14:00
تهران 22:30
**************************************
انتخابات  و کارزار سه روزه علیه آن
  الیجان
 و فریبا امیرخیزی
 از سازمان زنان ۸ مارس -ایران-افغانستان
**************************
در
Paltalk
View All -> All Languages->Iran
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
گفتمان سیاسی اجتماعی

مصاحبه ی "فریبا امیرخیزی" با رادیو در مورد کارزار

از صفحه ی فیس بوکِ کارزار دیدن کنید :


به اشتراک گذاشتن