!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/06/02

همبستگی انترناسیونالیستی با مبارزات مردم ترکیه

اعلام همبستگی با مبارزات مردم ترکیه
در پی مبارزات رزمنده ی جوانان و مردم ترکیه در شهرهای ترکیه -بویژه در استانبول- کلکتیوها و سازمان های زیر همبستگی انترناسیونالیستی خود با این مبارزات را اعلام کرده و در تقویت این مبارزات به شکل برگزاری آکسیون ها و تجمعاتی در مراکز شهری اروپایی نقش خواهند گرفت. 
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
"کمیته ی جوانان بلژیک" - بخش خارج "حزب MLKP" - بخش خارج DHKP-C - سازمان انترناسیونالیستی "کمک سرخ SR" - انجمن سینمایی CineDo - انجمن حمایت از حقوق پناهندگان ترک و کرد - کلکتیو پترولوس بلژیک - گروه موسیقی "ماکی زاد - یهودیان مترقی بلژیک - بنیاد وکلای مترقی بلژیک - حزب سوسیالیست چپ بلژیک LSP - جوانان آنارشیست عرب - سازمان کمونیست های مارکسیست-لنینیست بلژیک - کمیته ی دفاع از آزادی زندانیان سیاسی لیل - کمیته ی دفاع از آزادی جرج ابراهیم عبدالله بروکسل و ...

برای دیدن تصاویر بیشتر، لینک زیر را مشاهده کنید:
http://roarmag.org/2013/06/the-day-the-people-of-turkey-rose-up-in-pictures/

به اشتراک گذاشتن