!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/07/02

گفتگوی رادیویی

جمهوری اسلامی بعد از کاریکاتور انتخابات
 
گفتگوی رادیو پیام کانادا با فریبا امیر خیزی ‫فعال سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان )‬ و علی‌ جوادی از حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

به اشتراک گذاشتن