!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/08/29

سخنرانی در اشتوتگارت در سالگرد تابستان 67

سخنرانی به زبان آلمانی در اشتوتگارت

برای دهه 60 و سالگرد 
سال 67! 

سخنرانان:  مینا زرین، 
طوبا کمانگر، 
بهرام قدیمی، آرمین


به اشتراک گذاشتن