!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/10/06

گزارش تصویری از برنامه "یک روز در کنار زنان جهان " - 5 اکتبر بروکسل

برنامه "یک روز در کنار زنان جهان" در تاریخ 5 اکتبر 2013 در شهر بروکسل و با ابتکار عمل فعالینِ "سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان) در بلژیک - اتحادیه زنان سوسیالیست و انستیتو کُرد در بروکسل" برگزار شد. 
سخنرانان در حال ارائه بحث
بخش پرسش و پاسخ

تئاترِ وقتی زنان سکوت را بشکنند، دنیا به لرزه در می‌آید
میز کتاب سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان)ه

میز کتاب اتحادیه زنان سوسیالیست
بخشی از تزئینات سالن و گفتگو درباره محتوای میز کتاب

لمان، خواننده برنامه در حال اجرای ترانه های انقلابی
بخشی از تزئینات سالن

نصب شعار سرنگونی جمهوری اسلامی توسط فعالین

نمایی از تزئینات سالن و رفیق زنِ ترک در حال ارائه گزارش از مبارزات در ترکیه

به اشتراک گذاشتن