!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/01/14

نمایشگاه عکاسی زنان ایرانی و عرب در بوستون

او کسی که داستان می گوید      She Who Tells a Story
آثار عکاسی زنان ایرانی و عرب در موزه هنرهای زیبای بوستون - آمریکا
خارج از تنور جنگ٬ تجاوز و اشغال٬ هواپیماهای بدون سرنشین اوباما و ظهور بنیادگرایی اسلامی - خارج از مقاومت تئوکراسی در ایران٬ بهار عربی و کودتای نظامی متعاقب آن در مصر٬ و ... نمایشگاهی از کارهای روشنگرانه و شجاعانه ۱۲ عکاس در موزه هنرهای زیبای شهر بوستون برگزار شد. با توجه به برخورد نیروهای فوق در منطقه با یکدیگر، تعجب آور نیست که برخی از رادیکالترین و تخیلی ترین آثار هنری فعلی توسط زنان خلق شود. برخی از این هنرمندان تا روز 12 ژانویه آثار خود را در قالب راویا Rawiya نمایش دادند، Rawiya یک کلکتیو کوچک از زنان عکاس اهلِ خاورمیانه است که معنی آن از زبان عربی می شود: "او (زنی که) کسی که داستان می گوید". راویا Rawiya ٬ تیتر یا عنوان این نمایشگاه در نظر گرفته شد.
مقاله زیر توسط یکی از خوانندگان «نشریه انقلاب» -ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی)- برای آنها ارسال شده است که در زیر لینک کامل مقاله قابل دسترسی است:

Women Photographers from Iran and the Arab World at the Museum of Fine Arts, Boston

January 13, 2014 | Revolution Newspaper | revcom.us
Don’t Forget This Is Not You (for Sahar Lotfi), 2010, Newsha Tavakolian

Untitled XIII, 2002, Rula Hawani
Stephanie, Beirut, Lebanon, 2010, Rania Matar
Bullets Revisited #3, 2012, Lalla Assia Essaydi
Speechless, 1996, Shirin Neshat
Mother, Daughter, Doll series, 2010, Boushra Almutawakel
A scene from The Red Detachment of Women, film of a revolutionary ballet created during the Cultural Revolution in China—when China was a genuine socialist society, before the restoration of capitalism in 1976.

به اشتراک گذاشتن