!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/01/15

ابراهیم نبوی و دهه شصت

ابراهیم نبوی در برنامه افق صدای آمریکا:
دهه ۶۰ هم که دیگه سی سال ازش گذشته٬ دیگه کسی یادش نیست، ... شما اصلا یاد کسی نیار اون سالها رو٬ ولش کن تموم شد ... !

روز ۱۴ ژانویه مصاحبه ای از «ابراهیم نبوی» در برنامه افق صدای آمریکا منتشر شد. در این مصاحبه ابراهیم نبوی بازهم در انتهای مصاحبه رویکرد ضدکمونیستی - ضد انقلابی خودش را به وضوح بیان می کند. این فرد کماکان خمینی را مرحوم می داند و اصرار دارد که دهه ۶۰ و اعدام های سال ۶۷ از حافظه تاریخی مردم پاک شود.
ابراهیم نبوی تا قبل از خیزش سال ۸۸ به عنوان طنزنویسِ اطلاح طلبِ منتقدِ دولت معروف بود و در میان قشر معینی از تبعیدیان برای خود بساطی فراهم کرده بود. هیچ کسی هم -بویژه جوانان تازه از ایران خارج شده و دانشجو- از سابقه ضدانقلابی این نویسنده باخبر نبودند و نقش ضدانقلابی او در انقلاب فرهنگی اسلامی  را با هیچ منطقی نمی پذیرفتند. البته بال و پر نیروهای راست و حزب توده و سازمان اکثریت در بلژیک٬ همیشه برای این فرد باز بود. این فردِ معلوم الحال بطور اتفاقی و در مبارزات بعد از خیزش ۸۸ با رفقای کمیته دانشجویی بلژیک -جمع ما و برخی از رفقای ما در آن سال- برخورد کرد و ماهیت ضد کمونیستی خودش را در حد اعلا و بطور پابلیک افشا کرد. ماهیت ضد کمونیستی٬ ضد انقلابی و ضد مردمی نبوی آنقدر آشکار شد که در طول یک هفته٬ مجموعه ای ارزشمند و البته دردناک از سابقه این اصلاح طلبِ‌ منتقد برای رفقای کمیته ارسال شد. درواقع نویسنده طنزپرداز اصلاح طلب٬‌ هم پیاله لاجوردی ها بود که در سالیان اخیر و در کسوت مخالف٬ از اعتبار تبیعیدیان زندانی کشیده و ... هم می خورد. در آن برخورد٬ جمع ما گزارشی از آکسیون و برخورد نبوی با ما منتشر کرد و به پاسخ های نبوی به سئوالاتِ رفقای جوان اشاره نمود. در روزهای بعد نبوی یک جوابیه نوشت. ما نیز جوابیه او را با اسناد و اطلاعاتی پاسخ دادیم که عده ای از فعالین و زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و نویسندگان و روزنامه نگارانی که ابراهیم نبوی را به خوبی می شناختند برای ما ارسال کرده بودند. در زیر هم گزارش٬ هم جوابیه نبوی و هم پاسخ ما را می توانید بخوانید.
از آن تاریخ٬‌ چند سال می گذرد ولی کراهت و اندیشه های ارتجاعی این طنزپرداز اطلاح طلبِ‌ سبز و بنفش شده ی امروز و ... را بازهم می توانید مشاهده کنید. نامه های سه گانه زیر٬ میان ما و ابراهیم نبوی -با تمام کاستی های که مهر تاریخ را بر خود دارند- نمونه خوبی برای بسیاری از نیروهای فعال و بویژه جوانانی است که در سالهای اخیر از کشور خارج شده اند و به چنین نیروهایی توهم دارند. این جوانان بدون اینکه رویکردِ فکری این افراد را بدانند و بدون اینکه تاریخچه عملی این افراد را اصلا بتوانند بدانند و به آن دست یابند٬‌ در برابر نیروهای دیگر که حداقل سازشکار نیستند -بویژه کمونیستها- می ایستند و از این تیپ ها نقل قول می آورند. دانشجویانِ بسیاری در خارج از کشور هنوز هم نبوی و نبوی ها را یک اصلاح طلبِ‌ منتقد و در صفوف اپوزیسیون می بیینند. این سه نامه می تواند تلنگری کوچک به این توهم بزند. چنین برخوردی را می توان با بسیاری از این حضرات ضدکمونیست - ضد انقلاب در زمان بحث بر سر مساله فلسطین نیز مشاهده کرد که برخوردهایی این چنینی می کنند. در زیر بخوانید و نظر دهید: 
- گزارش برخورد در آکسیون: کمیته دانشجویی بلژیک:یک مشاهده، یک مشاجره! در آکسیون 23 سپتامبر – بروکسل٬ «آنها در دهه 60 کمونیست بودند و باید می مردند، شما هم 5 درصد بیشترنیستید و حقتان همین است!»
 http://sarbedaran.org/bazr/bazr-moshahedeh.htm
 http://www.didgah.net/rokhdadhaMatnKamel.php?id=18895
- پاسخ نبوی؛ آنها کمونیست نبودند
 http://www.doomdam.com/archives/000765.php#more
- جوابیه ما به نبوی: پاسخی به ابراهیم نبوی!
 http://www.radiopars.org/pasokhi%20be%20nabavi.htm

ورژنِ‌ امروزی نبوی را هم در مصاحبه وی با صدای آمریکا ببینید: «دهه ۶۰ هم که دیگه ۳۰ سال ازش گذشته دیگه کسی یادش نیست ، ... شما اصلا یاد کسی نیار اون سالها رو٬ ولش کن تموم شد ... »
از دقیقه ۱:۳۲ مهم است و از
http://www.youtube.com/watch?v=INRKE5CFNP8
دقیقه ۱:۴۶ مشخصا از دهه شصت می گوید و خود را دوباره و چندباره عیان می کند:

به اشتراک گذاشتن