!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/02/11

بنیادگرایی مذهبی در پرتو بررسی تجربه‌ی انقلاب

بحث و گفتگو در بروکسل:
بنیادگرایی مذهبی در پرتو بررسی تجربه‌ی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران
به مناسبت ۳۴ مین سالروز انقلاب ۵۷؛ کمیته "دفاع از مبارزات مردم ایران ـ بلژیک" و کمیته "جوانان بلژیک" شما را دعوت می کند تا در برنامه ویژه انقلاب بهمن شرکت کنید. موضوع برنامه «به قدرت رسیدن روحانیت در انقلاب سال ۵۷ در ایران و تاثیر آن بر تحولات کشورهای عربی و رشدِ بنیادگرایی اسلامی در منطقه» است که به دو زبان فارسی و فرانسه برگزار خواهد شد.
هدف از انتخاب چنین موضوعی از سوی ما؛ وضعیتی ویژه ای است که مردم جهان با آن روبرو هستند. از یکسو شاهد رشد و گسترش سریع نیروهای بنیادگرای اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ... هستیم و این نیروها بخش بزرگی از انرژی توده ها و مبارزات شجاعانه مردم را ذخیره خود کرده یا تحت سرکوب شدید و قرون وسطایی قرار می دهند. از سوی دیگر قدرتهای بزرگ نظام سرمایه داری را می بینیم که در دوران بحران٬ در تضاد با این نیروها یا در اتحاد با بخش هایی از آنها٬ موج مبارزات مردم و خشم توده ها را کنترل کرده و نیروهای مطلوب خود را حمایت می کنند. در هر دو صورت٬ قیام ها و مبارزات مردم اسیر یکی از این دو نیرو شده، در حالیکه هر دوی آنها در تولید و بازتولید نظام ستم و استثمار و سرکوب توده ها منافع مشترک دارند.
پرسش این است که چه شرایطی به این وضعیت پا داده و چرا مبارزات مردم و ستمدیدگان٬ بجای برچیدن بساط ظلم و استثمار؛ اسیر این یا آن نیروی ارتجاعی می شود؟ تاثیرات شکست انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدنِ‌ روحانیت در ایران چه تاثیری بر وضعیت امروز منطقه گذاشته است؟ آیا می توان آلترناتیوِ دیگر و صدای دیگری را برای توده ها متصور شد؟ این آلترناتیو چه مختصاتی دارد؟
تلاش ما بر این است که با توجه به این پرسش ها و با همکاری تک تک شرکت کنندگان٬ در یک فضای رفیقانه٬ بحث فعالی را پیش ببریم. قطعا تبادل آرا و برخورد نظرات می تواند درس های زیادی برای تک تک ما داشته باشد.

به امید دیدار شما
زمان: جمعه 21 فوریه2014 از ساعت 18:00 ـ سالن کازابلانکا، مجتمع فرهنگی پیانوفابریک
آدرس محل برگزاری : Pianofabriek - Rue du Fort 35 - 1060 Saint-Gilles

به اشتراک گذاشتن