!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/03/01

روز جهانی زن در بروکسل 2014

زنان در مقابل دو واپس گرای پدرسالار: 
سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!
هشت مارس روز جهانی زنان در راه است و ما باز هم برای تحقق بخشیدن به رویای رهایی مان مبارزه می‌کنیم. چشم به راه مبارزات خواهران‌مان نشسته‌ایم تا زنجیره‌ی هزاران ساله‌ی ستم بر زنان را که به قدمت تاریخ، ما را در بند گرفته به یاری دست‌های بی‌شمار زنان تحت‌ستم بگسلیم.

از خودمان سوال می‌کنیم ما که حدود دو سوم از کار دنیا را انجام می‌دهیم و در عین حال، تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می‌آوریم و کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار داریم و هفتاد درصد فقرای جهان را تشکیل می‌دهیم؛ سهم‌مان از جهانی که جزءِ سازندگان اصلی آن هستیم و بار اصلی آن را به دوش می‌کشیم، چیست؟

سهم ما در این میان گسترش خشونتِ سازمان‌یافته‌ی دولتی و متعاقبا خشونت خانگی و اجتماعی است که روزانه یک سوم از ما زنان مستقیما آن‌‌را تجربه‌ می‌کنیم؛ گسترش تجاوزجنسی، قتل، قتل ناموسی، تن‌فروشی، تحقیر، توهین و تهدید و ... گسترش بی‌سابقه‌ی بهره‌برداری کالایی از بدن‌های‌‌مان، پوشانداش با حجاب به اسم مذهب و عرف و فرهنگ و قانون، یا حراج‌اش در بازار سکسیسم و پورنوگرافی و تبلیغات و ... هر روزه عرضه و قیمت‌گذاری آن است.

در امتداد کارکرد همین نظام سرمایه‌داریِ مردسالارانه است، آن‌زمان که امپریالیست‌ها برای تقسیم جهان مقابل هم می‌ایستند و به نام «آزادی» و گسترش «دمکراسی» در کشورهای جهان‌سوم جنگ‌های تجاوزکارانه به راه می‌اندازند، باز هم اولین قربانیانش ما زنان هستیم.

در عین حال که ما ارزان‌ترین، مطیع‌ترین، مطلوب‌ترین و سودزاترین نیروی کار برای چرخش سرمایه‌هایشان محسوب می‌شویم اما با «خانه‌دار» خواندمان، کارمان را صرفا یک «فعالیت درآمدزا» می‌نامند و فوق استثمار ما را مخفی می‌کنند. وقتی هم که برای تغییر این اوضاع به صف مبارزات اجتماعی می‌پیوندیم، سهم ما رژیم‌های واپس‌گرای اسلامی است که باز هم اولین قربانیانش خود ما هستیم.

از قانونی شدن شرع علیه زنان در ایران و افغانستان و عراق تا اعلام چندهمسری در لیبی تا افزایش بی‌سابقه‌ی تجاوز و ناقص‌سازی جنسی در مصر تا احیای سنگسار زنان در تونس و سوریه ... و احیای حجاب زنان (چه اجباری و چه اختیاری) که به طرز انکارناپذیری نماد فشرده‌ی حاکمیت شرع است.

این‌ها همه جنگ واقعی و خونین این دو قطب پوسیده بر علیه زنان است که یک حکومت‌نظامیِ جهانی بر علیه زنان به پا داشته‌اند و این ما هستیم در میانه‌ی این جنگ و این باز هم تکرار تراژدی حضور انبوه و جسورانه‌ی زنان است در پروسه‌ی تغییرات اجتماعی و دست‌خالی و نا امید، و عقب‌راندن‌شان است. این باز هم تکرار داستان انتخاب بین متجاوزین است؛ انتخاب بین بد و بدتر! و این باز هم بازگشت به چرخه‌ی نافرجام انتخاب بین دو قطب واپس‌گرا، پوسیده، تاریخ گذشته و امتحان پس‌داده است.
زنان برای این دو پوسیده‌ی زن‌ستیز از یک سو ارتش کار، پیاده نظام و کالای ارزشمندی هستند که بدون جایگاه امروزین آنان این نظم استثمارگرانه و ستمگرانه قادر به ادامه‌ی بقای خود نیست و از دیگر سو به واسطه‌ی نقش، جایگاه و پتانسیلی که دارند در صورت ورود به میدان مبارزه با افق رهایی خودشان و بشریت قادر هستند کلیه سدهای پوسیده و پدر‌/مردسالارانه را که در معرض فروپاشی تاریخی هستند، فرو بریزند و دنیای دیگری بسازند.

از این رو ما زنان فقط با مبارزه‌ی انقلابی، انترناسیونالیستی، رادیکال و هم‌زمان با این دو قطب تاریخ گذشته‌ی ضدزن است که می‌توانیم دستان خون‌آلود، مردانه‌ و «روحانی» آنان را از زندگی میلیون‌ها زن که در خانه‌ها، کارخانه‌ها، مزارع، خیابان‌ها، فاحشه‌خانه‌ها و ... با خشونت بی‌رحمانه و بی‌سابقه‌ای له می‌شوند، کوتاه کرده؛ و راه رهایی و دست‌یابی به روابط غیراستثمارگرانه و غیرستمگرانه را باز کنیم. هیچ افق روشنی برای رهایی زنان و رهایی بشریت بدون جنگیدن و سرنگونی این دو قطب پوسیده متصور نیست و بدون حضور زنان در این مبارزه سرنگونی این دو قطب امکان‌پذیر نیست.

در این راستا، ما همه‌ زنان و مردان مبارز و معترض را فرا می خوانیم تا در یک آکسیون انترناسیونالیستی و یک جلسه بحث و گفتگو در شهر بروکسل به مناسبت 8 مارس روز مبارزات زنان جهان، شرکت نمایید! 

کمیته برگزاری هشت مارس 2014 در بلژیک

زمان و مکانِ آکسیون: شنبه ۸ مارس، ساعت ۱۴ 
 Gulden Vlieslaan ) Av. de la Toison d'Or, Ixelles) 
(محل آکسیون مابینِ دو ایستگاه مترو Louise و Porte De Namur می باشد که از هر کدام از این دو ایستگاه با ۲ دقیقه پیاده روی به محل می رسید) ه
زمان و مکان جلسه؛ بحث و گفتگو (فارسی): شنبه ۸ مارس، ساعت ۱۸ 
 مجتمع فرهنگی پیانوفابریک
Pianofabriek, Rue du Fort, Saint-Gilles
......................................................................................................
Les femmes confrontent le capitalisme-impérialisme et le fondamentalisme religieux; modèles patriarcaux dépassés!

Le 8 mars, journée internationale des femmes, la lutte pour atteindre notre rêve d'émancipation continue.
Nous nous rallions au mouvement des femmes du monde entier qui luttent pour abolir les chaines de l'oppression et libérer nos innombrables sœurs opprimées.
2/3 du travail mondial est effectué par les femmes mais elles ne perçoivent que 10% des revenus et possèdent moins d'1% des biens; 70% de la population pauvre sont des femmes. Nous, les femmes, nous posons la question de notre devenir.
En 2014, l'état est toujours complice des violences organisées - tant domestiques que sociales - dont 1/3 de la population féminine mondiale est victime.
Les viols, meurtres, crimes d'honneur, la prostitution forcée, les dégradations, insultes et menaces ne cessent d'augmenter.
Le corps des femmes est plus que jamais transformé et exploité en «bien de consommation». Les pouvoirs politiques et religieux couvrent ou découvrent à leur guise le corps des femmes sous prétextes culturels, traditionnels, médiatiques, économiques. L'augmentation de la demande du commerce sexuel et les publicités sexistes assignent des valeurs commerciales à nos corps jour après jour.
Ces excès renforcent l'indéniable propagation de la loi de la Sharia en Afghanistan et en Irak, la légitimité de la polygamie en Libye, l'augmentation des mutilations génitales en Egypte, le rétablissement de la punition des femmes par lynchage en Syrie et en Tunisie et bien sur l'omniprésence du hijab forcé.
Une nouvelle guerre entre les pouvoirs impérialistes divise le monde sur base de ce système patriarcal capitaliste. Cette guerre qui se fait au nom de la liberté de la démocratie se joue dans le tiers monde au détriment des femmes, les premières victimes.
Nous, les femmes, représentons la force de travail la plus économique, la plus obéissante et la plus profitable. Pourtant, on nous appelle des «femmes au foyer » camouflant ainsi notre super exploitation. Et lorsque nous rallions la lutte pour changer cette situation, nous nous retrouvons confrontées aux régimes Islamistes qui font de nous à nouveau les premières victimes.
Au cœur de cette guerre, nous constatons la tragédie des femmes. Elles prennent courageusement part au projet du changement de leur société. Cependant, une fois de plus, elles ne sont pas reconnues et sont maintenues dans des conditions subalternes. Une fois de plus, elles n'ont le choix qu'entre le mauvais ou le pire, le fondamentalisme religieux ou le capitalisme impérialiste, qui n'offrent aucun futur aux femmes ni à l'humanité.
Dans ces deux modèles réactionnaires, les femmes sont une armée de travailleurs, « de bonnes petites soldates » indispensables au fonctionnement des systèmes d'oppression et d'exploitation.
Cependant, si à partir de cette position stratégique les femmes entraient dans l'arène pour lutter pour leur émancipation et celle de l'humanité, elles seraient capables de construire un nouveau monde et détruiraient ainsi les barrières pourries du patriarcat.
Par notre lutte révolutionnaire internationale contre ces deux forces sexistes réactionnaires, nous, les femmes, pouvons retirer l'ombre de ces 2 forces réactionnaires de millions de corps de femmes. Nous pouvons libérer les femmes maintenues de force dans les maisons, les usines, les champs, les rues, les bordels.
Ce n'est qu'à travers cette lutte que les femmes vont parvenir à leur émancipation et construire une société sans exploitation ni oppression.
Les femmes de l'humanité ne s'émanciperont que par le renversement de ces deux forces réactionnaires patriarcales.
C'est pourquoi nous appelons toutes les femmes et les hommes courageux à participer à notre action, le 8 mars, journée internationale de la lutte pour les femmes, à Bruxelles.

Le samedi 8 Mars, 2014
A partir de 14 heures à 17
(Gulden Vlieslaan) Av. de la Toison d'Or, Ixelles, Bruxelles
Comité organisateur 8 Mars Bruxelles
0486484365
.........................................................................................................................

Vrouwen botsen op kapitalisme, imperialisme en religieus fundamentalisme; allen uitingen van een aftands patriarchaal model!

Op 8 maart, internationale dag van de vrouw, zetten we de strijd verder voor het bereiken van de droom van emancipatie.
Wij vervoegen de wereldwijde vrouwenbeweging die strijdt voor de vernietiging van de ketens der verdrukking en voor de bevrijding van ons ontelbaar aantal onderdrukte zusters.
Twee derde van al het werk op in de wereld wordt gedaan door vrouwen maar zij zien slechts 10% van de inkomsten en hebben slechts 1% van al de goederen in handen. 70% van de armenbevolking is vrouwelijk. Dit is waarom deze vrouwen de vraag naar hun wording stellen.
In 2014 is de staat nog altijd medeplichtig aan georganiseerd geweld, zij het sociaal of huiselijk. Eén derde van de globale vrouwelijke bevolking is hier slachtoffer van.
Verkrachting, moord, eergerelateerd geweld, gedwongen prostitutie, vernederingen, beledigingen en bedreigingen nemen niet af. Het lichaam van de vrouw wordt meer dan ooit uitgebuit als een ‘consumptiegoed’. Politieke en religieuze machten bedekken naar eigen believen het vrouwenlichaam onder de mom van culturele, traditionele, mediatieke of economische noden. De toename van de vraag in sekshandel en seksistische publicaties geeft aan ons lichaam, dag na dag, een commerciële waarde.
Een nieuwe oorlog tussen de imperialistische machten is afgekondigd, geworteld in het patriarchaal kapitalistisch systeem. Deze oorlog, die zich voordoet in naam van de vrijheid en democratie speelt zich voornamelijk af in de derde wereld en ten koste van de vrouwen die er het eerste slachtoffer van zijn.
Deze uitwassen bekrachtigen de onmiskenbare verspreiding van de Shariawet in Afghanistan en in Irak, de legitimering van polygamie in Libië, de toename van genitale verminking in Egypte, het herinstellen van bestraffing van vrouwen door lynching in Syrië en Tunesië en uiteraard de alomtegenwoordige gedwongen hijab.
Wij, vrouwen, vertegenwoordigen de meest economische, volgzame en winstgevende arbeidskracht. Nochtans noemt men ons ‘huisvrouwen’. Een terminologie die de uitbuiting camoufleert. En wanneer we samenkomen om te strijden voor verandering, worden we geconfronteerd met islamistische regimes die van ons het eerste slachtoffer maken.
In het hart van deze oorlog, kunnen we niet anders dan vaststellen dat vrouwen een regelrechte tragedie doormaken. Nochtans nemen zij moedig deel aan een project voor de verandering van de samenleving. Ondanks alles, hebben ze weeral enkel de keus tussen slecht en erger. Langs de ene kant religieus fundamentalisme en langs de andere kant kapitalistisch imperialisme dat geen enkele toekomst biedt aan vrouwen en aan de mensheid.
Binnen deze twee reactionaire modellen, vormen de vrouwen een leger van arbeidsters dat onmisbaar is voor de werking van dit systeem van onderdrukking en uitbuiting.
Nochtans, wanneer vrouwen de arena zouden binnenstappen om voor hun emancipatie en die van de mensheid te strijden, zouden ze in staat zijn een nieuwe wereld op te bouwen die de verrotte obstakels van hat patriarchaat vernietigd en hun een rol in de geschiedenis zou geven. Door de revolutionaire internationale strijd tegen de reactionaire, seksistische krachten, zullen wij, vrouwen, eindelijk vrij kunnen leven. Wij zullen de vrouwen die met kracht binnenshuis, in fabrieken, velden, straten en bordelen gehouden worden kunnen bevrijden.
Het is enkel door deze strijd dat vrouwen tot hun emancipatie zullen kunnen komen en uiteindelijk een samenleving zonder uitbuiting en onderdrukking zullen kunnen opbouwen.
Vrouwen zullen enkel zichzelf emanciperen door het omverwerpen van de reactionaire en patriarchale machten. Dit is waarom we alle moedige vrouwen en mannen oproepen om deel te nemen aan onze actie, op 8 maart, internationale dag voor de strijd van de vrouw, in Brussel

Zaterdag 8 maart, 2014  - van 14h tot 17h
Gulden Vlieslaan, Elsene, Brussel
Organisatiecomité ‘8 Mars Brussel’
0486484365
...........................................................................................................

Women are confronting outmoded patriarchy:
 Capitalist-imperialism and religious fundamentalism!

The 8th of March, International Women’s Day is coming, and we will continue our struggle to achieve the dream of emancipation. We are seeing the struggle of our sisters to join together with the countless hands of oppressed women all over the world to break the thousands years old chains of oppression that bind us. 
Women carry out of the world’s labour, but obtain only 10% of its income and own less than 1% of its wealth; 70%  of the world’s poor are women. Let’s ask ourselves: While we are the main makers of the world and carry its load on our shoulders, what is our lot?  
Our lot is ever-increasing organized state violence, alongside the domestic and social violence which of the world’s women experience on a daily basis. There is ever-increasing gender rape, murder, honour killings, prostitution, degradation, insults and threats; an unprecedented use of women’s bodies as commodities, by covering it up or auctioned it off by the state, religion, tradition and culture, by the demands of the sex market, by sexism in advertisements, and assigning price to our bodies day after day.As part of the basic way this patriarchal system functions, imperialist powers confront each other over the division of the world, and in the name of “freedom” and “democracy”, they start another war to invade the 3rd world – and again, women are the first victims.Although women are the cheapest, most obedient and most profitable work force for turning the wheels of capital, they name us “housewives” and hide our super-exploitation. And when we join in struggle to change the existing order, backward Islamic regimes again become our lot, as we are still the first victims.In Afghanistan and Iraq the legalization of Sharia law against women; in Libya the legalisation of polygamy; in Egypt the unprecedented increase in female genital mutilation, in Tunisia and Syria the re-establishment of punishing women by stoning; the rise in the hijab, whether enforced or arbitrary, all these are undeniably a concentrated expression of Sharia law. 
All these represent the real bloody wars of these two outmoded forces – capitalist-imperialism and religious fundamentalism. We, women, are at the centre of this war seeing the tragedy of women courageously taking part in their masses in the process of social change, but winding up at the end pushed back down, without change. Once again women are pushed to choose between these two: bad and worse! And once more, another backward to the endless circle of choice between one of these two outmoded rotten poles; the two forces with no future for humanity.For both of these reactionary poles, women are an army of labour, foot soldiers of the system, a valuable commodity whose role is indispensable to the operation of this system of exploitation and oppression. On the other hand, because of this strategic position, if women enter the arena of struggle with the aim of emancipating themselves and all humanity, they are capable of building a new world by destroying all the rotten patriarchal barriers, which are facing their historical collapse.Because of all this, through revolutionary internationalist struggle against these two outmoded and anti-women forces, we as women can succeed in discarding  their blood soaked male “holy” hands from the lives of millions of women; women who are being violently crushed in homes, factories, fields, streets and brothels, mercilessly and without precedent. Only through this kind of struggle can women chart the course of their emancipation and achieve a society without exploitation and oppression.Without the fight and overthrow of these two outmoded forces, there is no other clear prospect for the emancipation of women and indeed of all humanity –which is impossible without the full participation of women.To this aim, on March 8, the day of universal fights of women, we call all the courageous men and women to participate in an international action, and in a panel discussion in Brussels city.

Saturday 8 March 2014 – 14 h - 17 h
 (Gulden Vlieslaan) Av. de la Toison d'Or, Ixelles , Belgium
 8 march organiser committee in Belgium
GSM: +32(0)486484365


به اشتراک گذاشتن