!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/09/09

تظاهرات ضد نشست ناتو

تظاهرات ضد نشست ناتو در کاردیف
پلیس بریتانیا٬‌ تعدادی از معترضان به نشستِ ناتو را دستگیر کرد. این اعتراض روز پنجشنبه گذشته 4 سپتامبر به دعوت پلاتفرم ضد سرمایه داری - ضد جنگ برگزار شد و تظاهرکنندگان علیرغم ممنوعیتِ نزدیک شدن به Newport (شهر محل اجلاس ناتو) خود را به چند صدمتری آن رسانده بودند. اتهام 4 تن از دستگیر شدگان از سوی پلیس اینگونه مطرح و رسانه ای شده است: یک مرد ۲۱ ساله مسلح به سلاح گرم و آماده حمله و شلیک به پلیس! دو مرد ۴۹ و ۵۴ ساله که با چوب به پلیس حمله می کردند و یک زن 49 ساله که به پلیس حمله کرده و به یک افسر پلیس آسیب وارد کرده است!(منبع سایت دمورالیزاسیون)

2014/09/05

پیام صوتی مومیا ابوجمال به شورش های فرگوسن


پیام صوتی مومیا ابوجمال از زندان به شورش در فرگوسن

MUMIA ABU JAMAL 

 "OUTSIDE AGITATORS"

https://www.youtube.com/watch?v=HlV9boXveOY

Political Prisoner Mumia Abu Jamal Sets the Record Straight on Media, Bogus Black "Activists" and Ferguson Police Claiming "Outside Agitators Were Causing Trouble In the Streets In Response to the Murder of 18 Year Old Mike Brown Who was Gunned Down by Ferguson, Missouri police....