!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/11/12

آفیش مناظره انقلاب و مذهب / REVOLUTION AND RELIGION

این رویداد بصورت همزمان و زنده در لوس آنجلس و منطقه خلیج سانفرانسیسکو و کانادا ظهر، در لندن ساعت ۲۰ و در بروکسل ساعت ۲۱ پخش خواهد شد   

This event will be LIVESTREAMED FROM NY in LOS ANGELES and SF BAY AREA, CA at noon and in LONDON, ENGLAND 8PM and BRUSSELS, BELGIUM at 9pm.به اشتراک گذاشتن