!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/11/24

به مناسبت ۲۵ نوامبر در بروکسل

دعوت به آکسیون و نشست در بروکسل
به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان
 کمک به قربانیان خشونت یک چیز است
و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان چیز دیگری است!

زمان آکسیون: چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۵
مکان آکسیون: میدان آلبرتینا / Albertinaplein / Place de l'Albertine
برگزارکنندگان: سازمان زنان ۸ مارس در همکاری با دیگر سازمان‌های زنان


زمان نشست: شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸
مکان نشست: پیانو فابریک، سالن بانکوک
Fortstraat 35 1060 Brussel, Pianofabriek (Bangkok) - Tram 3 & 4, direction: Churchill, Parvis de Saint-Gille
موضوع نشست: یورش جدید جمهوری اسلامی به زنان و تشدید روابط پدرسالاری در ایران با تمرکز بر مبارزه علیه اسیدپاشی‌های دولتی اخیر در ایران

فعالین سازمان زنان ۸ مارس در بلژیک، تمامی زنان و مردان آزادی‌خواه و مترقی را دعوت می‌نماید تا در این دو روز، در دو کنش سیاسی در این مورد شرکت نمایند و خشم خود را بر علیه کلیه‌ی اشکال مختلف خشونت و ستم جنیستی برزنان، فریاد کنند و راه‌کارهای پایان دادن به آن را به بحث بنشینند.
سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان) - بلژیک
‎دعوت به آکسیون و نشست در بروکسل 
به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان
کمک به قربانیان خشونت یک چیز است
 و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان چیز دیگری است!

زمان آکسیون: چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۵
مکان آکسیون: میدان آلبرتینا / Albertinaplein / Place de l'Albertine
برگزارکنندگان: سازمان زنان ۸ مارس در همکاری با دیگر سازمان‌های زنان

زمان نشست: شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸
مکان نشست: پیانو فابریک، سالن بانکوک 
Fortstraat 35 1060 Brussel, Pianofabriek (Bangkok)
Tram 3 & 4, direction: Churchill, Halte: Parvis de Saint-Gille 
موضوع نشست: یورش جدید جمهوری اسلامی به زنان و تشدید روابط پدرسالاری در ایران با تمرکز بر مبارزه علیه اسیدپاشی‌های دولتی اخیر در ایران 

فعالین سازمان زنان ۸ مارس در بلژیک، تمامی زنان و مردان آزادی‌خواه و مترقی را دعوت می‌نماید تا در این دو روز، در دو کنش سیاسی در این مورد شرکت نمایند و خشم خود را بر علیه کلیه‌ی اشکال مختلف خشونت و ستم جنیستی برزنان، فریاد کنند و راه‌کارهای پایان دادن به آن را به بحث بنشینند.
سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان) - بلژیک
www.8mars.com
8mars.belgium@gmail.com
https://facebook.com/8Mars.org‎

به اشتراک گذاشتن