!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/01/30

همبستگی‌ انترناسیونالیستی در پاریس و تونس

همبستگیِ انترناسیونالیستی در پاریس و تونس برای آزادی جرج ابراهیم عبدالله
 
پاریس:
حدود پنجاه نفر از فعالینِ‌ سیاسی در یک روزِ بارانی،‌ در برابر کاخ دادگستریِ پاریس تجمع کرده و در انتظار نتیجه ی جلسه تجدید نظر پرونده­ ی جرج ابراهیم عبدالله به تظاهرات پرداختند. 
در این نوبت از دادگاه، تلاشِ دادستان و وکیل شاکیان (به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا) در مخالفت با آزادیِ وی، پافشاریِ و استواریِ جرج عبدالله در عدم قبول و پذیرشِ درخواستِ بخشش و عفو از دادگاه است. در نهایت تصمیم گیری به تاریخ ۲۶ فوریه موکول شد. گروهی از رفقای «کمکِ‌ سرخ» از بلژیک نیز در این آکسیون شرکت داشت.


تونس:
به همین مناسبت، تظاهراتی هم در تونس و در برابر سفارت فرانسه برگزار شد.


ده ها تظاهرکننده در غالب «کمیته همبستگی برای آزادی جرج ابراهیم عبدالله» در برابر سفارت فرانسه در تونس تجمع کرده و همبستگیِ خود را با او ابراز کردند. تظاهرکنندگان شعارهای تندی خطاب به فرانسوا اولاند و دولت فرانسه سر دادند که به دستور ایالات متحده آمریکا،‌ مانع آزادی قانونیِ جرج عبدالله در نوامبر گذشته شده بود. 
http://www.secoursrouge.org/Tunisie-Rassemblement-pour-Georges,10019