!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/08/09

گزارش آکسیون در حمایت از خلق کرد - بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی در بروکسل
روز شنبه ۸ اوت، بیش از ۳۰۰ نفر از فعالین سیاسی که بیشتر آنها کُرد و از اعضای احزاب کُردی بودند در بروکسل یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعیت حاضر یکصدا بر علیه سرکوبگریِ دولت ترکیه و حزب آکپ شعار می داد. شعارها بر علیه موج جدیدِ سرکوب در سطح داخلی مانند دستگیریهای گسترده ی فعالین چپ و هوادارانِ حزب پ ک ک و در سطح خارجی؛ بمبارانِ مواضع کردهای شمال عراق و سوریه و روستاهای آنها سر داده می شدند و انزجار از دولت ترکیه و آکپ که هر دو سطح سرکوب را بنام «مبارزه به تروریسم» و با حمایت قاطع ناتو –پیمان آتلانتیک شمالی- و آمریکا پیش برده است، با ارائه ی سخنرانی ها و نمایش عکس و ... ابراز شد.
برخی احزاب چپ و سوسیالیست، گروه کمک سرخ، اینتال از بلژیک، حزب دموکرات ایران و برخی از چهره های ضدجنگ در این آکسیون فعال بودند ولی

2015/08/06

بیانیه کلکتیو همبستگی انقلابی با رژئاوا - بروکسل

نکات و شعارهای کلکتیو همبستگی انقلابی با جنبش کردستان در بروکسل
امپریالیست ها و دولت های ارتجاعی اتحاد خود را شکل داده و آن را نشان می دهند و در مورد آن اتحاد روشن هستند. آنها در بروکسل به روشنی حمایت خود را از دولت فاشیستیِ ترکیه در سلاخیِ مبارزان و توده های کُرد اعلام کردند. ما نیز باید اتحاد انترناسیونالیستیِ خود را ایجاد کنیم. 
اتحاد انترناسیونالیستی و انقلابی ما باید به روشنی اعلام کند که:
هر نوع شراکت در نقشه های امپریالیستی و یا شراکت در دولت های ارتجاعی خاورمیانه، شرکت در پارلمان و انتخابات ... بازتولید سیستم سرمایه داری است.
ما از مبارزات توده های تحت ستم در سراسر دنیا، بویژه جنبشِ کُردستان و حقوق مسلمِ توده های مسلح و غیرمسلح حمایت قاطع می کنیم. و با هر نوع دخالت امپریالیستی و ارتجاعی در رابطه با این جنبش ها مقابله می کنیم.
انقلاب، تنها راه حل است.
خیانت جهانی به خلق کُرد محکوم است.
اتحاد شوم جهانی بر علیه خلق کُرد محکوم است.
اتحاد ارتجاعی میان آمریکا - ترکیه - ناتو بر علیه خلق کُرد محکوم است.

یک اتحاد انقلابی و انترناسیونالیستی در مقابلِ اتحاد امپریالیستها و دولت های ارتجاعی و تئوکراتیک و داعش بر علیه خلق کُرد را سازمان دهیم و خانه ی آنها را با مبارزات مان به آتش بکشیم.

در همه جای دنیا از یونان تا ترکیه و ... از پارلمان خارج شوید، انتخابات را محکوم کنید، به انقلاب بپیوندید.

 تنها انقلاب است که می تواند بشر را از شر سرمایه داری رها سازد.

بروکسل، شنبه ۸ آوت ساعت ۱۱ - میدان آلبرتینا
زنده باد انقلاب

2015/08/05

جلسه پالتاکی با موضوع توافق هسته ای

توافق هسته ای و پیامدهای آن
شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند
زمان :    یکشنبه نهم (۹) اوت  ۲۰۱۵ 
ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی
مکان :   Asia and Pacific - Iran - IRAN Shooraye Namayandegane Chap va Communist   
سخنرانان
۱- حزب کمونیست ایران: نصرت تیمورزاده
۲- کمیته جوانان بلژیک:  فریبا امیرخیزی
۳- سازمان راه کارگر :    علی دماوندی

2015/08/01

جنایت دولت اسلامی ترکیه و ناتو در قتل عام مردم کردستان محکوم است!

جنایت دولت اسلامی ترکیه و ناتو در قتل عام مردم کردستان محکوم است!
به فاصله ی کوتاهی پس از کشتار 32 نفر از اعضای «فدراسیون جوانان سوسیالیست» و زخمی شدن صدها تن از آنان به دست اسلام گرایان داعش، ارتش حکومت اسلامی ترکیه از روز 24 ژوئیه (دوم مرداد) حملات هوایی و توپ خانه ای علیه مواضع پ.ک.ک را آغاز کرد. فعالین «فدراسیون جوانان سوسیالیست» به جرم تلاش برای بازسازی کوبانی غرق در خون شدند و حمایت حکومت اسلامی ترکیه به رهبری اردوغان و حزبش از داعش بر کسی پنهان نیست. حملات ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک در تکمیل کشتار این جوانان بود. ارتش ترکیه از چهارشنبه 29 ژوئیه (هفتم مرداد) با هواپیماهای اف 16 بر حملات شدید خود به مواضع این حزب در کردستان عراق و سوریه و در بسیاری از مناطق غیرنظامی و همچنین پایگاههای پ.ک.ک در استان شرناخ (شرناک) واقع در کردستان ترکیه افزوده است. عوامفریبی رژیم اردوغان آن جا است که گویی این حملات را برای «خون خواهی» کشتار سوروچ انجام می دهد.
ارتش ترکیه به فرمان مستقیم شخص رئیس جمهور اردوغان و نخست وزیرش

اعتراض به بمباران رژئاوا در بروکسل

اعتراض به بمباران رژئاوا در بروکسل - شنبه ۸اوت
پس جنایت سوروچ و قتل عام داوطلبان بازسازی کوبانی، ارتش ترکیه با فرمان رسمیِ حزب آکپ، بمبارانِ توپخانه ای و حملات هوایی گسترده ای را علیه مواضع پ ک ک و ی پ گ (شاخه نظامی پید، حزب متحد پ ک ک در سوریه) آغاز کرده است و تاکنون ضمن حمله به مواضع نظامی، بسیاری از روستاها و مردم غیرمسلح را نیز هدف قرار داده است. روندِ‌ صلح توسط آکپ متوقف شده و ضمن حملات نظامی به پ ک ک، در سطح داخلیِ ترکیه نیز دستگیری و قتل فعالین سیاسی بنام مبارزه با تروریسم ادامه دارد. اکثر دستگیر شده گان از فعالین احزاب و سازمانهایی مانند پ ک ک یا جبهه ی آزادیبخش انقلابی مردم و سایر سازمانهای چپ و کمونیست هستند. بخشی از آنها نیز در ارتباط با داعش دستگیر شده اند. 
در چنین شرایطی احزاب کرد و فعالین پ ک ک در روز

جنایت (سوروچ) و آکسیون در بروکسل

آکسیون دو روزه در بروکسل ۲۸ - ۲۹ جولای
در اعتراض به جنایت پرسوس(سوروچ)
روز ۲۰ جولای مرکز فرهنگیِ شهر پرسوس (سوروچ) در کردستان ترکیه آماج حمله ی داعشی های مرتبط با حزب آکپ (حزب حاکم در ترکیه) قرار گرفت که به کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن یک صد تن دیگر منجر شد. مرکز فرهنگی آمارا میزبان داوطلبانی بود که برای کمک به بازسازی شهر کوبانی عازم روژئاوا (کردستان سوریه) بودند. اکثر جانباختگانِ این حمله، از اعضای فدراسیون جوانان سوسیالیست بودند.
کمیته جوانان بلژیک در همراهی با جمعی از نیروهای سیاسی چپ و آنارشیست تُرک و بلژیکی، اقدام به برپایی آکسیون دو روزه در میدان آلبرتینا ی بروکسل نموده و نسبت به این جنایت اعتراض کردند.
در روز دوم یکی از مهمترین نکات، بحث بر سر و اعلامِ انجام آکسیون در برابر مقر ناتو و بحث بر سر اشغال سمبلیک محوطه ی باز جلوی آن بود که فورا پلیس بلژیک دخالت کرد، جمعیتی که بحث می کرد را پراکنده ساخت و دو نفر را برای چند ساعت بازداشت کرد!
ما خاطرۀ رفقای جان باخته مان در فاجعه پرسوس را از یاد نخواهیم برد. آنان امید به تغییر این جهان را در خندۀ دسته جمعی شان در آخرین تصاویری که از خود بر جای گذاشتند، تجسم بخشیده و ثبت کردند. http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1013&tb=etel&Id=241&pgn=1