!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/08/01

جنایت (سوروچ) و آکسیون در بروکسل

آکسیون دو روزه در بروکسل ۲۸ - ۲۹ جولای
در اعتراض به جنایت پرسوس(سوروچ)
روز ۲۰ جولای مرکز فرهنگیِ شهر پرسوس (سوروچ) در کردستان ترکیه آماج حمله ی داعشی های مرتبط با حزب آکپ (حزب حاکم در ترکیه) قرار گرفت که به کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن یک صد تن دیگر منجر شد. مرکز فرهنگی آمارا میزبان داوطلبانی بود که برای کمک به بازسازی شهر کوبانی عازم روژئاوا (کردستان سوریه) بودند. اکثر جانباختگانِ این حمله، از اعضای فدراسیون جوانان سوسیالیست بودند.
کمیته جوانان بلژیک در همراهی با جمعی از نیروهای سیاسی چپ و آنارشیست تُرک و بلژیکی، اقدام به برپایی آکسیون دو روزه در میدان آلبرتینا ی بروکسل نموده و نسبت به این جنایت اعتراض کردند.
در روز دوم یکی از مهمترین نکات، بحث بر سر و اعلامِ انجام آکسیون در برابر مقر ناتو و بحث بر سر اشغال سمبلیک محوطه ی باز جلوی آن بود که فورا پلیس بلژیک دخالت کرد، جمعیتی که بحث می کرد را پراکنده ساخت و دو نفر را برای چند ساعت بازداشت کرد!
ما خاطرۀ رفقای جان باخته مان در فاجعه پرسوس را از یاد نخواهیم برد. آنان امید به تغییر این جهان را در خندۀ دسته جمعی شان در آخرین تصاویری که از خود بر جای گذاشتند، تجسم بخشیده و ثبت کردند. http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1013&tb=etel&Id=241&pgn=1
 
 


به اشتراک گذاشتن