!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/08/09

گزارش آکسیون در حمایت از خلق کرد - بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی در بروکسل
روز شنبه ۸ اوت، بیش از ۳۰۰ نفر از فعالین سیاسی که بیشتر آنها کُرد و از اعضای احزاب کُردی بودند در بروکسل یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعیت حاضر یکصدا بر علیه سرکوبگریِ دولت ترکیه و حزب آکپ شعار می داد. شعارها بر علیه موج جدیدِ سرکوب در سطح داخلی مانند دستگیریهای گسترده ی فعالین چپ و هوادارانِ حزب پ ک ک و در سطح خارجی؛ بمبارانِ مواضع کردهای شمال عراق و سوریه و روستاهای آنها سر داده می شدند و انزجار از دولت ترکیه و آکپ که هر دو سطح سرکوب را بنام «مبارزه به تروریسم» و با حمایت قاطع ناتو –پیمان آتلانتیک شمالی- و آمریکا پیش برده است، با ارائه ی سخنرانی ها و نمایش عکس و ... ابراز شد.
برخی احزاب چپ و سوسیالیست، گروه کمک سرخ، اینتال از بلژیک، حزب دموکرات ایران و برخی از چهره های ضدجنگ در این آکسیون فعال بودند ولی
فعالین و هوادارانِ‌ احزاب چپِ تُرک مانند ام ال ک پ و احزاب کُرد ترکیه مانند پ ک ک و ی پ گ (شاخه نظامی پ ی د) حضور پرتعدادی داشتند. کمیته ی جوانان بلژیک نیز در این آکسیون با دو شعار محوری که مرزبندی روشنی با امپریالیستها و دول ارتجاعی و سازش با آنها را در خود داشت،‌ شرکت کرده بود و به همراه تعداد دیگری از رفقای ایرانی حمایت انترناسیونالیستیِ خود از مبارزات خلق کُرد را اعلام کرد. 
برنامه با کمی تاخیر با سرود «آزادیِ کردستان» و سپس سخنرانی های مختلف آغاز شد. اکثر سخنرانان؛ نمایندگانِ احزاب و سازمان های تُرک و کُرد بودند که در محکومیت اردوغان و حزب آک پ به موارد حمله و دستگیری فعالین و بمباران مناطق غیرنظامی اشاره می کردند. صالح مسلم از رهبرانِ‌ پ ی د نیز سخنرانی نمود و ضمن محکوم کردنِ حمله ی ترکیه، بسیج سیاسی عمومی برای مقابله با یورش های آکپ به کُردهای شمال سوریه را اعلام کرد. هرچه در انتظار محکوم کردنِ امپریالیستها از جانب وی ماندیم، سودی نداشت و صالح مسلم نهایتا از دول اروپایی درخواست کرد که به همراهی با دولت اردوغان پایان دهند!
اریک بِل از حزب چپ سوسیالیستِ بلژیک (از احزابِ تروتسکیست) نیز سخنرانی کرد. تحلیل او و حزبش به مراتب بهتر از تحلیل سخنرانان قبلی بود. وی خطر داعش را نه به عنوان یک نیروی صرفا نظامی، بلکه به عنوانِ یک نیروی ایدئولوژیک در منطقه که توده های فقیر و زحمتکش را در مقابل اشغالگریِ امپریالیستها و سرکوب مذهبی فرقه های همدست با آنها، بسیج می کند تحلیل کرد. او اعلام کرد که حملات هوایی اخیر ترکیه به کردهای شمال عراق و سوریه و سرکوب داخلی را باید در کنار اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک بررسی کرد و تغییر رویکرد اردوغان نسبت به داعش را در معامله ای برای کاستن از قدرت کُردهای منطقه که سربرآورده اند، باید تحلیل نمود. هرچند این رفیق تحلیل نسبتا بهتری ارائه کرد اما در قسمت راه حل بازهم به راه حل های اکونومیستی و تاحدی هم راستایی با پ ک ک قناعت کرد. خودمدیریتی کارخانه ها توسط کارگران و توده های فقیر و کنفدرالیسم کُرد در مناطق آزاد شده! به نظر او سرمایه داری در خاورمیانه چندشقه شده و باید پاسخی انتقالی به دوران جدید داد. پاسخ او بر مبنای تراکتی بود که پخش کرده بودند و این دوره انتقالی را مانند تجربه ی یونان ولی با کنترلِ دموکراتیک اقتصاد! معنی کرده بودند.
کمیته ی جوانان بلژیک با شعارهای خود در آکسیون اعتراضی حاضر بود و با رفقای ام ال ک پ به بحث بر سر یک موضع کمونیستی در منطقه پرداختیم و اینکه اتخاذ چنین موضعی در موقعیت فعلی چه توانی در توده ها ایجاد می کند. رفقای تُرک به شدت به دنبال تحلیل نیروهای کمونیست ایرانی از توافق هسته ای و نقش جدید ایران در تغییر و تحولات بودند و در این زمینه بحث خوبی با برخی از ایشان داشتیم. با آنها درباره ی ضرورت هایی که جمهوری اسلامی و امپریالیستها را به پای چنین توافقی آورد بحث کرده و سعی کردیم ماحصل درک مان از اوضاع را در زمانی کوتاه مطرح کنیم. به اعتقاد آنها، در موقعیت فعلی، قطعا دولت ترکیه افسارگسیخته عمل خواهد کرد؛ هم در سرکوب چپ در داخل و هم نظامی گری در منطقه و برای ایفای نقش در استراتژی امپریالیستها بویژه آمریکا در خاورمیانه، دست به هر جنایتی خواهد زد.
شعارهای ما:
- اتحاد انترناسیونالیستیِ انقلابی در مقابلِ اتحاد جهانی امپریالیستها، ناتو، داعش، ترکیه، ایران و ... در سرکوب خلق کُرد.
- اتحاد شوم امپریالیستها و دول ارتجاعی منطقه و نیروهای مذهبی بر علیه خلق کُرد محکوم است.
- انقلاب تنها راه رهایی از سیستم سرمایه داری امپریالیستی است.
اتحاد انترناسیونالیستیِ انقلابی در مقابلِ اتحاد جهانی امپریالیستها، ناتو، داعش، ترکیه، ایران و ... در سرکوب خلق کُرد


به اشتراک گذاشتن