!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/01/21

سفر روحانی به فرانسه، فراخوان ۴۰ تشکل ایرانی و فرانسوی


بیش از چهل حزب و تشکل فرانسوی و ایرانی در فراخوانی دعوت کرده اند تا همزمان با سفر روحانی به فرانسه، مردم در پاریس در میدان جمهوری گرد آیند و به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. حزب کمونیست فرانسه، حزب سبزهای فرانسه، حزب نویسن ضدسرمایه داری فرانسه، چند سندیکای فرانسوی، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان راه کارگر، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، حزب دموکرات کردستان ایران، تشکل های مدافع جنبش کارگری در ایران، از جمله دعوت کنندگان به این گردهمایی هستند. این گردهمایی قرار است روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶ در میدان جمهوری پاریس برگزار شود. همچنین یک گردهمایی دیگر برای روز پنجشنبه ۲٨ ژانویه پیش بینی شده است.

متن فراخوان و امضاهای آن در زیر آمده است:

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکار و مداوم حقوق بشر در ایران، مشارکت در اقدامات تروریستی، همکاری با مستبدین منطقه و بحران آفرینی در جهان، به عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست زده، برای خود مشروعیت کسب کند.
ما بخشی از تشکل های سیاسی و اجتماعی و کنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سی و هفت سال کشتار، سرکوب فاشیستی و تجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران و بی عدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان و هنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت و قومیت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.
به این مناسبت از همه ایرانیان آزاده که باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری و عدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته - سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران بر اساس موازین بین المللی، لغو مجازات اعدام، برچیدن بساط شکنجه، لغو هرگونه تعقیب کنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر و از جمله حق ملل در تعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گرد همائی بعدی: پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت ۱۴ تا ۱۷
میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران
پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶


تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:
حزب سبزهای فرانسه EEL
حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه
حزب کمونیست فرانسه PCF
سندیکای سولیدر
گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس
انجمن فرهنگی روژی کورد
جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس
جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه
سازمان راه کارگر- واحد پاریس
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
سازمان مردمی کرمانج خراسان از لندن
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک
کانون پشتیبانی و دفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور
کمیته اعتراض به سفر روحانی رئیس جمهور ایران به فرانسه - از هلند
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - شیکاگو
کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری - خارج از کشور
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

امضاها ادامه دارد...

سازمان ها و نهادهائی که تاکنون با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:
اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس
تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)
حزب کمونیست ایران- خارج از کشور
فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا
هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له
روند سوسیالیستی کومه له
حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)
کومه له زحمتکشان کردستان
روابط بین المللی فدراسیون آنارشیست
میز کتاب امستردام
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: