!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/02/17

جلسه بحث و گفتگو: انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در ایران، مردم و هیات حاکمه جمهوری اسلامی


در حالی که وضعیتِ سیاسیِ در جهان و به ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه بسیار آشفته است، در چند روز آینده در ایران انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی و خبرگانِ رهبری برگزار خواهد شد. موج تبلیغاتِ عوام فریبانه‌ی جناح‌ها و دار و دسته‌های حکومتی و افشاگری از یکدیگر از ماه‌ها قبل آغاز شده و در هفته های آخر شاهد گسترش آن هستیم.
قطعا اکثر شما نیز پیگیرِ اخبار و روندِ تغییرات در جامعه هستید. روشن است که بررسی روند موجود پیچیده‌تر از چند مقاله و تحلیل است؛ و فهمیدن واقعیت و عمل آگاهانه، کنش و دخالت‌گریِ جمعی را طلب می‌کند. از این رو کمیته‌ی جوانان بلژیک، فراخوانِ برگزاری جلسه‌ای را می‌دهد تا با حضور جمعی بتوانیم زاوایای آشکار و پنهانِ کارزارِ انتخاباتیِ جمهوری اسلامی را بکاویم و به بحث بگذاریم.

زمان: شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۹
مکان: مجتمع فرهنگیِ پیانوفابریک
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
نزدیک‌ترین ایستگاه (روی خطوط ۳،۴،۵۱) Parvis de saint-Gilles

 به امید دیدار شما

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: