!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/08/09

المپیک ۲۰۱۶ - برزیل

درگیری معترضان با پلیس در زمان حمل مشعل المپیک
پلیس با گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور، ماشینهای آبپاش و ... به معترضان حمله می کند.

تخریب محلات فقرا برای المپیک
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-olympic-land-grab-snap-story.html
 In Rio, poor families are pushed out of their neighborhoods to make way for the Olympics
 در ریودوژانیرو، در پروژه های ساخت جاده برای المپیک،‌ خانواده های فقیر به اجبار از محلات شان کوچانده شدند.به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: