!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2017/02/12

گزارشی از تجمع اعتراضی بر علیه ترامپ و فرانکن در بروکسل

 تجمع اعتراضی بر علیه ترامپ و فرانکن (وزیر امور مهاجرت و پناهندگی بلژیک) در بروکسل

امروز یکشنبه ۱۲ فوریۀ ۲۰۱۷ از ساعت ۱۵ حدود ۱۰۰۰ نفر در برابر سفارت آمریکا در بروکسل تجمع کردند تا اعتراض خود را به ترامپ و تئو فرانکن وزیر کشور بلژیک اعلام کنند. از نگاه برگزارکنندگان این تجمع، سیاست های فرانکن در قبال مهاجرین و پناهندگان مانند سیاست های ترامپ "راسیستی و نژادپرستانه" است.
تجمع با انجام چندین سخنرانی پیش رفت که عمدتا از سازمان دهندگانِ برنامه بودند؛ یک زن مسلمان، یک فعال عرب و یک فعال از آفریقا. در میان آنها نیز سه فعال بلژیک و یک لهستانی صحبت کردند. مباحث اکثر سخنرانان بطور مشخص بر دو نکته تاکید داشت: یکی ظهور پدیدۀ راست افراطی در جهان و دیگری ضرورت مقابله با آن.
رفقای کمیتۀ جوانان بلژیک نیز به همراه فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، واحد بلژیک در این تجمع شرکت داشتند. رفقا با تی شرت های سیاه و سرخ و پلاکاردهای حامل شعار در تجمع نقش گرفته بودند. شعارهایی مانند: "محیط زیست را با عظمت کن نه آمریکا را"، "با قدرت بجنگ، سیستم را درهم بشکن برای انقلاب ..."، و "بنام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد" که عمدتا شعارهای کارزار "نه به فاشیسم" بودند. البته تکرار برخی شعارهای ریتمیک هم بخشی از تلاش رفقای ما بود.
در این تجمع به تعداد زیادی اوراق تبلیغاتی سازمان زنان هشت مارس و کارزار نه به فاشیسم به زبان های مختلف نیز توزیع شد.

+ لینک آلبوم تصویری


+ تصاویر بیشتر

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: