!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2017/05/12

جلسه‌ی بحث و گفتگوی پالتاکی: چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟


جلسه‌ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟

سخنرانان:
شیوا سبحانی
فریبا امیرخیزی

زمان: یکشنبه ۱۴ مه ۲۰۱۷ ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
مکان: اتاق پالتاک kaarzaar zanan iran
Middle East – Iran

فعالین کارزار از حضور فعال شما پیشاپیش سپاس گزارند.


کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
@kaarzaar

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: