!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2017/09/29

جلسه بحث و گفتگو و آکسیون «به مناسبت یادمان کشتار زندانیان سیاسی» در بروکسل

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم !

اعدام و تیرباران، قتل عام های دسته جمعی و شکنجه های قرون وسطایی، ابزارهای سلطه رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیت آن تا کنون بوده است. حذف فیزیکی در زندان پا به پای سرکوب توده ها در خیابان و تخدیر ایدیولوژیک در جامعه انجام گشت تا حاکمیت جمهوری اسلامــی تثبیت شده و در واقع زندان ها، فشرده تمامیت و ماهیت این رژیم بوده و هستند که با کارکرد این نظام و نام تمامی گردانندگان آن همراه شده است. دهه ۶۰ و نقطه اوج آن یعنی سـال ۶۷ دوره ای بود که جمهوری اسلامی برای زدودن ریشه هــای مقاومت در جامعه از مدارس و دانشگاه هـــا، کارخانه هــا و خیابان ها، کوه ها و جنگل ها و ... به زندان ها رسید و یکی از هولناک ترین جنایات تاریخ معاصر را رقم زد. این روند تا به امروز ادامه دارد.

امروز ما می‌خواهیم یکبار دیگر پرسش‌گرانه به این موضوع برخورد کنیم. می‌خواهیم افکار عمومی را در برابر دشمن و مسبب اصلی یعنی جمهــوری اسلامــی و همراهان جهانی‌اش قرار دهیم و این جنایت را در چارچوبه‌ی کارکرد سیستم ارعاب، شکنجه و کشتار جهانـــی بررسی کنیم. مــی‌خواهیــم دلایل مقاومت زندانیان در برابر شکنجه و دلایل دشمن برای حذف آن‌ها را بازخوانی کنیم. می‌خواهیم روند ادامه‌دار سرکوب، حذف و اعدام را تــــا به امروز دنبال کنیم و چارچوبه‌ی نظامی که چنین حاکمیت می‌کند را ترسیم نماییم تا راهی حقیقی به سوی آینده‌ای بدون سرکوب، شکنجه و اعدام باز کنیم.


شما را دعوت می‌کنیم تا در جلسه‌ای که روز جمعه ۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹ در مجتمع فرهنگی پیانوفابریک برگزار می‌شود، شرکت نمایید.

مکان: مجتمع فرهنگیِ پیانوفابریک، خیابان فورت شماره ۳۵، سنت-ژیل۱۰۶۰ (Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles)

برگزار کنندگان: کمیته جوانان بلژیک – سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان) -واحد بلژیک

در این جلسه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی جان‌باختگان دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷ به هدف و روش جمهوری اسلامی در سرکوب زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در طول دوران حاکمیت‌اش و راه برون رفت از آن خواهیم پرداخت.

 برای بحث و تبادل نظر در این جلسه شرکت نمایید.

www.committeebe.org – www.8mars.com / E-mail: belgium@8mars.com 

آکسیون مبارزاتی به مناسبت ۲۹امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

تنها راه گرامی‌داشت زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!

زمان: روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۱۷ ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان: بروکسل Place de la Monnaie

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – بلژیک
www.8mars.com
belgium@8mars.com
https://facebook.com/8Mars.org

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران
karzar.zanan.2016@gmail.com
www.kaarzaar.org
www.facebook.com/kaarzaar
https://twitter.com/kaarzaar
https://t.me/kaarzaar