!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2018/02/28

از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری حمایت کنید!


از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری حمایت کنید!
کنترل بدن من حق من است، نه هیچ دولت، نه هیچ مذهب و نه هیچ فردی!

Soutenir les luttes des femmes iraniennes contre le port obligatoire du voile.
Disposer de mon corps, c'est MON droit! PAS celui de l’Etat, ni de la religion, ni de personne d'autre!

Steun de strijd van de Iraanse vrouwen tegen de verplichte sluier!
Over mijn lichaam beslissen is MIJN recht! NIET dat van staten, noch van religies, noch van iemand anders!

Support the struggles of Iranian women against the compulsory veil!
Control over my body is MY right! NOT the states, nor religion, nor anyone else!

Date and time:
Thursday, March 8, 2018, 15:00 -16:00
Place: in front of the Iranian Embassy, Brussels
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles

زمان: پنجشنبه ۸ مارس ۲۰۱۸، از ساعت ۱۵ تا ۱۶
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، بروکسل
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)
8 March Women’s Organisation (Iran- Afghanistan)-Belgium


2018/02/03

بهمنی دیگر در راه است! «فراخوان به آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران - بروکسل»

بهمنی دیگر در راه است. سردمداران حکومت چپاول و سرکوب می‌خواهند ۲۲ بهمن امسال، یک‌بار دیگر مذبوحانه‌ سال‌روز دزیدن قدرت از مردم را به اصطلاح جشن بگیرند و در اصل یک بار دیگر با خودشان تجدیدعهد کنند و در مقابل مردم «قدرت‌نمایی» دروغین به راه بیندازند. در حالی که با وجود تمام سرکوب‌ها، دستگیری‌ها و کشتارها و ... مردم جان به لب رسیده کماکان در خیابان‌های ایران هر شب و هر روز «جمهوری اسلامی نمی‌خوایم! نمی‌خوایم!» را فریادمی‌زنند، دیوارنویسی می‌کنند و ... از صمیم قلب و با تمام وجود آن را طلب می‌کنند.

جمهوری اسلامی در شرایطی می‌خواهد جشن میلاد ننگین‌اش را برگزار کند که کارخانه‌ها در اشغال کارگران ناراضی است، دانشگاه‌ها محل اعتراض دانشجویان مبارز و خیابان‌ها در اشغال مردم خشمگین و هر بلندی، سکویی برای «دختران انقلاب» و گامی برای بلند کردن پرچم مبارزه‌ی زنان علیه حجاب اجباری در حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی‌ است.

در این شرایط ما نه تنها از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تمام توان حمایت خواهیم کرد بلکه خود را بخشی از جنبشی می‌دانیم که سرنگونی جمهوری اسلامی را به دست مردم و بدون دخالت نیروهای واپس‌گرای جهانی تسریع خواهد کرد. ما بخشی از جنشی هستیم که دیگر هیچ کشور، هیچ شهر، هیچ روستا، هیچ منطقه، هیچ سفارتخانه و حتی هیچ جایی را برای جمهوری اسلامی امن باقی نخواهد گذاشت تا تحقق سرنگونی کلیت نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی از پای نخواهیم نشست.

ما همه‌ی کسانی را که از تحمیل ۳۹ سال فقر، استثمار، بی‌حقوقی، بی‌کاری، زندان، شکنجه، سرکوب، سانسور، اعدام، اعتیاد، ستم ملی، تبعیض مذهبی، ستم جنسیتی، تن‌فروشی، ازدواج اجباری، ازدواج و کار کودکان، تخریب محیط زیست، همجنس‌گرا‌ستیزی، بهایی‌کشی، ستم بر هم‌وطنان افغانستانی، سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری و .... ناراضی هستند، دعوت می‌کنیم تا در کنار هم نمایش پوشالی جشن سالگرد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی را به جشن ستمدیدگان برای سرنگونی جمهوری اسلامی بدل کنیم.

از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاى سياسی و اجتماعى، سازمان‌های مترقی، ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنیم كه با همبستگی در این آکسیون در مبارزات مردم ایران سهم بگیرید تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت هر چه بیشتر بیاراییم.


برای حمایت از مردم مبارز و به ستوه آمده به پا خیزید!
زمان: شنبه ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
مكان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles


جلسه‌ی بحث و گفتگو «در ایران چه می‌گذرد؟» :
روز جمعه ۹ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۱۹ جلسه‌ای برای بحث و گفتگو حول اوضاع سیاسی ایران در مجموعه فرهنگی «پیانوفابریک» برگزار می‌شود. همه‌ی علاقمندان می‌توانند برای مشارکت و تبادل نظر آزاد در این بحث شرکت کنند.

زمان: جمعه ۹ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۱۹
مکان: سالن کازابلانکا II، مجموعه فرهنگی پیانوفابریک
Pianofabriek (Casablanca II) Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
نزدیکترین ایستگاه مترو: ترام‌های شماره ۳ و ۴ و ۵۱ ایستگاه Parvis de Saint-Gillesبرای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:
۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲
shora.hemayat.mardom.belgium@gmail.com